19.12.2007
Przedterminowe wybory burmistrza Lęborka zarządzono na 27 stycznia 2008r. Oprócz mnie chęć startu w wyborach zgłosiło pięciu innych kandydatów.
W urzędzie pojawiłą się od dawna oczekiwana Teresa Lis (PO) wyznaczona do pełnienia funkcji burmistrza.
4.11.2007
W.Namyślak zrzekł się mandatu burmistrza zostając posłem. Z mocy prawa rozpoczął się bieg mojego wypowiedzenia z funkcji wiceburmistrza.

29.01.2007
Zostałem powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Burmistrza Lęborka.