STRONA GŁÓWNA
Przewodnik Wyborcy
w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.

mój program wyborczy na kadencję 2010-2014

Zasady głosowania
W nadchodzących wyborach dostaniemy cztery karty do głosowania o różnych kolorach, gdyż wybierać będziemy:
- radnych miejskich (gminnych)
- radnych powiatowych
- radnych wojewódzkich
- burmistrzów (wójtów)

Na każdej kartce można postawić znak "x" tylko przy jednym kandydacie. Brak znaku "x" lub postawienie go przy większej liczbie sprawi, że głos nie będzie ważny. Lokale wyborcze bedą otwarte w niedzielę 21 listopada 2010r. w godzinach 8-22.


Obwody głosowania w Lęborku
Obszar miasta Lęborka został podzielony na 22 mniejsze sektory tzw. obwody. W każdym z nich jest jedna siedziba komisji wyborczej. W zależności od naszego adresy zamieszkania musimy udać się do właściwej komisji obwodowej.

wykaz obwodów do głosowania na terenie miasta Lęborka
Jak wybrać radnych miejskich
Wybierzemy 21 radnych do Rady Miasta Lęborka. Mandaty te rodzielone zostały na cztery okregi wyborcze. W okregu nr 1 przypada 6 mandatów, w pozostałych okręgach jest ich po 5. Kilka sąsiednich obwodów tworzy okręg wyborczy, dla którego ustalana jest lista kandydatów, na których możemy głosować.
Na Włodzimierza Klatę można głosować tylko w okręgu nr 2 (tj. w obwodach nr 10,11,12,13 i 15 - ul. Bieszki, Czołgistów od Nr 17 do numeru 34, Armii Krajowej Nr 22 i od nr 24 do nr 53, Głowackiego, Kwiatowa, Orlińskiego, Pilotów, Pionierów, Plac Kopernika, Prusa, Skarżyńskiego, Mieczysława Stryjewskiego, Weterynaryjna, Aleja Wolności numery parzyste od nr 2 do nr 48, Bohaterów Westerplatte, Kazimierza Wielkiego, Kellera, Michała Mostnika, Plac Piastowski, Rodła, Władysława Łokietka, Buczka, Kossaka, Malczewskiego, Poznańska, Zofii Witkowskiej, Witkacego.)

wykaz okręgów wyborczych do Rady Miasta Lęborka
program wyborczy KWW Ziemia Lęborska dla miasta Lęborka na kadencję 2010-2014
lista KWW Ziemia Lęborska do Rady Miasta Lęborka 2010-2014
LISTA KANDYDATÓW DO RADY MIASTA LĘBORKA 2010-2014


Jak wybrać radnych powiatowych
Rada powiatu liczy 19 radnych. Cały powiat podzielono na trzy okręgi. Okręg pierwszy obejmuje całe miasto Lębork i wybieramy w nim 10 radnych. Okręg drugi to łacznie gmina Wicko i miasto Łeba, gdzie wybiera sie 3 radych. Okręg trzeci to łacznie gmina Nowa Wieś Leborska i gmina Cewice, gdzie wybiera sie 6 radnych.
lista KWW Ziemia Lęborska do Rady Powiatu Lęborskiego 2010-2014
22.11.2010
Wszystko już jasne. Dziękuję moim wyborcom za poparcie. Zostając radnym Rady Miasta Lęborka szóstej kadencji będę reprezentował Państwa interesy. Prosze zgłaszać wszelkie Państwa problemy i bolączki.

Burmistrz Lęborka
Już w pierwszej turze zwyciężył Witold Namyślak.
Witold Namyślak (PO)748655.47%
Teresa Ossowska-Szara294821.85%
Maciej Szreder (SLD)172612.79%
Jarosław Walaszkowski (PiS)13359.89%

Rada Miasta Lęborka
Platforma Obywatelska (PO) - 8 mandatów; Ziemia Lęborska (ZL) - 5 mandatów; Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 3 mandaty; Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - 2 mandaty; Lepszy Lębork (LL)- 2 mandaty; Porozumienie Społeczne (PS) - 1 mandat.
Bresler Małgorzata (PO)Stenka Adam (ZL)
Siwka Krzysztof (PO)Litwin JArosław (ZL)
Feszak Jarosław (PO)Walaszkowski Jarosław (PiS)
Richert Marek (PO)Rudyk Zbigniew (PiS)
Zajączkowska Alicja (PO)Leciejewski Leszek (PiS)
Godderis Elżbieta (PO)Przychoda Jan (SLD)
Gosz Jarosław (PO)Szreder Maciej (SLD)
Motyl Mariola (PO)Frącek Zachariasz (LL)
Milczewski Marcin (ZL)Pobłocka Bożena (LL)
Klata Włodzimierz (ZL)Łukian Halina (PS)
Gad Andrzej (ZL)


Rada Powiatu Lęborskiego
Platforma Obywatelska (PO) - 7 mandatów; Ziemia Lęborska (ZL) - 4 mandaty; Porozumienie Społeczne (PS) - 4 mandaty; Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 2 mandaty; Lepszy Lębork (LL)- 2 mandaty.
Wiktor Tyburski (PO)Tomasz Tutak (ZL)
Maciej Barański(PO)Waldemar Walkusz (PS)
Hubert Namyślak (PO)Krzysztof Pruszak (PS)
Irena Sapińska (PO)Grzegorz Palasz (PS)
Jolanta Szajowska (PO)Jacek Woronowicz (PS)
Dariusz Więckowski (PO)Teresa Ossowska-Szara (LL)
Tadeusz Rabka (PO)Zbigniew Lewandowski (LL)
Ryszard Wenta (ZL)Edmund Głombiewski (PiS)
Agnieszka Pujsza-Pomorska (ZL)Mirosław Lis (PiS)
Zdzisław Chojnacki (ZL)


19.11.2010
W związku z upowszechnieniem w dniu wczorajszym przez gazetę 4 Tygodnie nr 42 błędnych informacji odnośnie wielkości deficytu budżetowego i rozliczania dotacji na działalność społeczną niniejszym, w trosce o rzetelny przekaz informacyjny, burmistrz miasta Lęborka wyjaśniam.

Deficyt budżetowy
Błędne jest stwierdzenie na stronie 5 gazety jakoby, cyt.: „W Lęborku burmistrz Klata doprowadził do ponad 40-milionowego deficytu w budżecie miasta." Deficyt budżetu na 2010 rok zaplanowany został na kwotę 12.241.478,17 zł co stanowi 11,73% planowanych wydatków. Stosowne informacje i uchwały w tej sprawie dostępne są pod linkiem: http://bip.um.lebork.pl/strony/7324.dhtml

Rozliczenie dotacji
Błędne jest stwierdzenie na stronie 18 gazety dotyczące dotacji udzielonych dla Caritas przy parafii NMP oraz Civitas Christiana na wypoczynek dzieci z rodzin ubogich, prowadzenie banku żywności i prowadzenie ochronki „Betlejem" jakoby kierująca tymi inicjatywami p.Maria Filip była, cyt.: „ ...hojnie sponsorowana przez miasto dotacjami, których praktycznie nikt nie rozlicza". Każdorazowo rozliczenie dotacji jest szczegółowo badane przez pełnomocnika burmistrza ds. zamówień publicznych p.E.Kruk. Bieżąca współpraca w zakresie merytorycznym pozostaje pod bezpośrednią kontrolą MOPS. Kontrolę kompleksową finansów miasta za ostatnie cztery lata przeprowadziła też Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. W protokole końcowym z dnia 30.04.2010r. RIO nie wskazuje nieprawidłowości w tym zakresie. Stosowne informacje w tej sprawie dostępne są pod linkiem: http://bip.um.lebork.pl/strony/6873.dhtml


18.11.2010
Do wyborców trafiła moja ulotka. Proszę Państwa o głos na moją osobę w nadchodzących wyborach. Jako radny miejski będę zabiegał o realizacje rozpoczętych inwestycji i przygotowanych projektów oraz programów.

17.11.2010
Wczoraj w kinie odbyła się debata kandydatów na burmistrza. Było mniej emocjonalnie niż w 2008r. ale myślę, że było to wydarzenie pożyteczne. Na widowni było ok 150 osób, w znaczącej części kandydatów na radnych różnych szczebli.
Po rundzie pytań dziennikarzy jednakowych dla wszystkich kandydatów, sami kandydaci zadawali sobie pytania, a na koniec pytania zadawała publiczność. Zasadniczo kandydaci byli przygotowani do wyliczenia tego co chcą zrobić. Jeżeli chodzi zaś o wskazanie jak ten cel chcą osiągnąć bywało różnie. Poczynając od stwierdzenia "należy ten problem szybko rozwiązać", "należy podjąć stosowne działania", "należy zminimalizować i zracjonalizować wydatki"- aż po konkrety wskazujące np. źródła finasowania pomysłów, i tu najbardziej realne dla mnie propozycje dawał Witold Namyślak.

Pojawiły się takie tematy jak: miejsca w przedszklach, mieszkania komunalne, usprawnienie ruchu drogowego, darmowy internetu, oferta dla młodych, rozwój przedsiębiorczości, partyjność i prywatyzacja. Wiele z nich warto poznać głębiej ...

14.11.2010
Wczoraj pojawiły się moje pierwsze plakaty. Zawisły na kilkunastu lampach. Kilkadziesiąt w mniejszym formacie wywieszono też w witrynach sklepowych. Minione 2,5 roku skróconej, przedterminowej kadencji burmistrza podsumowałem hasłem Słowa dotrzymuję! Sporo udało sie wykonać i to zarówno w obszarze inwestycji, jak i w pozostałych obszarach zadań samorządowych tj. sport, opieka społeczna, oświata, bezpieczeństwo.

Ostatnio otrzymałem kilka maili od wyborców z prośbą o wiecej informacji na temat list kandydatów, zasad głosowania, okręgów wyborczych itp. Macie więc Państwo nowy dział i ikonę Wybory 2010

27.10.2010
Komitet Ziemia Lęborska do Rady Miasta wystawia najmłodszych kandydatów i ma procentowo najwięcej kobiet na listach.
komitetśr. wiek% kobiet
ZiemLeb42,731%
PO47,221%
OssSzara47,328%
Lewica50,029%
PiS50,229%
PS50,522%