STRONA GŁÓWNA


Program wyborczy na kadencję 2010-2014

GOSPODARKA i INWESTYCJE ZAPEWNIAJĄ ROZWÓJ
1. Trasa ekspresowa do Trójmiasta - naciskanie władz krajowych w sprawie przyspieszenie budowy trasy S6 jak najwcześniejszego rozpoczęcie realizacji przynajmniej odcinka od Bożegopola do Gdyni. Szybki dostep do Trójmiasta to szansa dla funkcjonowania u nas poważnego biznesu, a także polepszenie komfortu dla lęborczan zainteresowanych pracą w Trójmieście
2. Wschodnia obwodnica Lęborka - naciskanie władz wojewódzkich w sprawie od dawna zaplanowanego nowego przebiegu drogi 214 Warlubie-Sierakowice-Lębork-Łeba, omijającego Lębork od wschodu (od strony Mostów).
3. Rozwój spółek komunalnych poprzez stosowanie nowoczesnych technologii, rozszerzanie partnerstwa z innymi gminami oraz pozyskiwanie na ich terenie nowych klientów
4. Nowe miejsca pracy - współpraca z PUP, organizacjami przedsiębiorców i lokalnego rzemiosła, realizacja programów unijnych i współpracy międzynarodowej w oparciu o miasta partnerskie Lęborka, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz innych środków zewnętrznych na aktywizacje bezrobotnych przez szkolenia, roboty publiczne, staże, praktyki i prace interwencyjne.
5. Nowe tereny dla przedsiębiorców - uzbrojenie i udostepnienie terenów pod działalność komercyjną na częsci Osiedla Wschód ok. 30ha oraz w rejonie ulic Abrahama/Majkowskiego ok. 10ha
6. Rzemiosło i lokalni przedsiębiorcy - współpraca z tymi środowiskami jest fundamentem harmonijnego rozwoju miasta, gdyż to właśnie te środowiska tworzą miejsca pracy


MIESZKANIA
1. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe - udostępnianie i zbrojenie terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne m.in. 35ha na Osiedlu Wschód, ul. Syrokomli, rejon ulic Buczka/Poznańska, okolice Os. Sportowego
2. Sprzedaży mieszkań komunalnych dla najemców - przy stosowaniu ulg
3. Budowa budynku komunalnego
4. Budowa mieszkań przez LTBS - cd ul. Łasaka


MIASTO ZADBANE i PRZYJAZNE
1. Rewitalizacja Placu Pokoju - odtworzenie w naturalnym kamieniu, relokowanie częsci miejsc parkingowy i wprowdzenie funkcji spacerowej
2. Bulwar nad rzeką Łebą - stylowe zagospodarowanie brzegów z miejscami do wypoczynku, zejściami do wody, oświetleniem
3. Remont mostu w ul.Waryńskiego - po remoncie otwarcie ruchu i połączenie komunikacyjne centrum i Pl. Pokoju z Al. Niepodległości
4. Modernizacja ulic w centrum - Armii Krajowej, Reja, Niepodległości, Różyckiego, Marcinkowskiego
5. Usprawnienie ronda Solidarności - cofniecie przejść dla pieszych i/lub przyciskowa sygnalizacja świetlna
6. Odciążenie ul.Zwycięstwa i Krzywoustego - kompleks handlowo-przemysłowy w rejonie Lidla, Kauflandu i Paltarexu może być obsługiwany przez ul. Żeromskiego po jej zmodernizowaniu
7. Zagospodarowanie kwartału za"Belwederem" - likwidacja budynku nieczynnej kotłowni MPEC przy ul. Wyszyńskiego
8. Estetyczny dworzec - naciski i współpraca z PKP w celu zrealizowania planów odnowienia budynku dworca oraz wprowadzenia udogodnień dla niepełnosprawnych (np. winda)
9. Nowe ulice - sukcsywne budowanie dróg na nowych osiedlach domków jednorodzinnych
10. Nowy parking przy basenie - ze wzgledu na basen i bliskość stadionu powinno byc tam mozliwość zaparkowania dużej ilości pojazdów na utwardzanym, odwadnionym i oświetlonym podłożu
11. Remonty budyków mieszkalnych - wspieranie inicjatyw wspólnot mieszkaniowych w zakresie remontów dachów i elewacji
12. Nowe autobusy miejskie - wspieranie ZKM w pozyskaniu kolejnych nowych, wygodniejszych, bezpieczniejszych i bardziej ekonomicznych pojazdów
13. Place zabaw - powinny pojawić się w kolejnych miejscach, w tym obszar ulic Mostnika/Orlińskiego. Uwzględniać należy też potrzeby młodzieży jak skatepark czy boiska do koszykówki
14. Mosty na rzece Łebie - remontowi nalezy poddać most w ul. Armii Krajowej, zaś kolejny warto zaprojektować jako łącznik obszaru ul.Pionierów/Mostnika z ul.Komuny Paryskiej/Czołgistów


MIASTO INTERESUJĄCE DLA TURYSTÓW
1. Podświetlenie zabytków - po ratuszy kolej na inne zabytki gotyckie i neogotyckie, co może przyciągać turystów
2. Fontanna z żabkami - niezbędna jest renowacja tego sympatycznego akcentu starówki
3. Muzeum Telewizji - promocyjne wykorzystanie postaci lęborczanina Paula Nipkowa
4. Ożywienie obwarowań - stworzenie specjalnego programu promocji zrewaloryzowanych średniowiecznych obwarowań, baszt i uliczek.
5. Nowoczesna promocja - promocja Lęborka w internecie, telewizji i na targach turystycznych oraz za pośrednictwem miast partnerskich
6. Wieża widokowa - zagospodarowanie Parku Chrobrego i stworzenie punktu widokowego w wieży ciśnień


EKOLOGIA i CZYSTOŚĆ
1. Programu segregacji odpadów - doskonalenie sieci pojemników na surowce wtórne oraz realizacja przez PSiPO drugiego etapu programu "Czysta Błekitna Kraina"
2. Czyściej i odpowiedzialniej - sukcesywne obudowywanie śmietników zamykanymi pergolami, zwalczanie zjawiska podrzucania śmieci, rozbudowa sieci pojemników na psie odchody oraz edukacja ekologiczna mieszkańców
3. Mniej dymiących kominów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację infrastruktury MPEC, a także wdrożenie systemu zachęt do podłączania się domków jednorodzinnych oraz kamienic wspólnot mieszkaniowych do centralnej sieci ciepłowniczej


OŚWIATA, KULTURA i SPORT
1. Stypendia dla zdolnych - realizacja programu pomocy stypendialnej dla najlepszych uczniów.
2. Przyjazne szkoły - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i unowocześnianie wyposażenia szkół, a także techniczne udogodnienia dla uczniów niepełnosprawnych
3. Estetyczne i oszczędne przedszkola - po szkołach czas na termomodernizację budynków przedszkolnych
4. Monografia muzyczna - życie muzyczne Lęborka zawsze było bardzo bogate i wiele środowisk czeka na kompleksowe udokumentowanie tego obszaru dzidzictwa kulturowego tj. wydanie spisanej już monografii
5. Szeroka oferta LCK Fregata - kino się sprawdza, LCK roztacza też opiekę nad artystycznie uzdolnioną młodzieżą, orkiestrą, zespołami muzycznymi i tanecznymi, nad Kaszubami i Ukraińcami, dlatego warto poszerzać ofertę tej instytucji kultury
6. Sztuczne lodowisko - na to czekają dzieci i dorośli
7. Racjonalne wsparcie klubów sportowych - wypracowanie ze środowiskiem sportowym wspólnie akceptowanych zasad podziału środków na poszczególne dyscypliny


REKREACJA
1. Jezioro Lubowidzkie - przywrócenie rekreacyjnego znaczenia dla lęborczan jeziora Lubowidzkiego, włączenie się w zagospodarowanie przystani LOK-u lub innej
2. Rozbudowa basenu - duże zainteresowanie pływaniem uzasadnia rozbudowę basenu w tym wprowadzenie atrakcji typowych dla standardu aquaparku
3. Przystań kajakowa - wraz z modernizacją bulwaru pojawia się szansa na wygodniejsze spływy kajakowe rozpoczynane w centrum Lęborka
4. Ścieżki rowerowe - rozbudowa sieci ścieżek w mieście i wykorzystanie do rekreacji rowerowej lasów otaczających Lębork


BLIŻEJ MIESZKAŃCA i BEZPIECZNIEJ
1. Dla niepełnosprawnych i osób starszych - wspieranie emerytów i innych środowisk defaworyzowanych, pomocy społecznej i rozwijanie wolontariatu
2. Przeciwdziałania patologiom - ograniczanie negatywnych zjawisk społecznych przez wspieranie aktywności sportowej młodzieży przez, wiekszą ofertę w zakresie rekreacji i zatrudnienie kolejnych streetworkerów
3. Spotkania z samorzadem - cykliczne otwarte spotkania samorządu ze społeczeństwem pozwolą na lepsze poznanie i rozwiązywanie problemów
4. Przerwanie pułapki zadłużeniowej - pomoc dla osób zalegających z czynszem poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia
5 Rozbudowa monitoringu - kolejne kamery nie tylko przy głównych ulicach powinny pomóc w skuteczniejszym ograniczaniu naruszeń porządku
6. Piesze patrole - współpraca z policją w celu zwiększenia liczby pieszych patroli
7. Wsparcie instytucji zapewniających bezpieczeństwo - publiczna służba zdrowia, policja, straż pożarna, straż graniczna, OSP to podmioty, które z miejskim wsparciem mogą być niezwykle pomocne w sytuacji zagrożeń
8. Żłobek - wypracowanie jakiejś formy wsparcia opieki nad dziećmi w wieku poniżej 2,5 roku dla pragnących pracować matek
9. Wspópraca ze stowarzyszeniami - organizacje pozarządowe zapewniają lepszą realizację zadań miasta i rozwiązywanie problemów, w sytuacjach, gdy najważniejsze jest autentyczne zaangażowanie człowieka
10. Stop narkotykom i dopalaczom - nie może byc przyzwolenia na degradację szczególnie młodego pokolenia poprzez rujnujące zdrowie, uzależniające używki
11. Rodzina najważniejsza - uwzglednianie w celach strategicznych kluczowej roli rodziny, w tym rodzin wielodzietnych, wspieranie ich przez służby społeczne w trudnych chwilach, ograniczanie zjawisk alkoholizmu i porzemocy w rodzinie