STRONA GŁÓWNA
O mnie :: Klata jako wójt Cewic

  • Odzyskanie płynności finasowej

    W maju 2000 roku mieszkańcy gminy Cewice targanej kryzysami i groźbą likwidacji szkół odwołali w referendum Radę iGminy i wójta. Wówczas premier J.Buzek powołał mnie na stanowisko zarządcy komisarycznego gminy. Dzięki wspólnym wysiłkom urzedników i mieszkańców odzyskaliśmy płynność finansową gminy, co było niezbędne do realizacji bieżących zadań i zaplanowanych inwestycji.

  • Promocja aktywności najlepszą receptą

    Wdrożyłem program Gmina Przyjazna Aktywnym - wspierający każdą oddolna inicjatywę dającą korzyść gminnej wspólnocie. Następnie jaki pierwsi w naszym województwie przystąpiliśmy do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi budując boiska i stołówki szkolne. Realizowałem znaczące inwestycje oświatowe, wodociagowe i drogowe. Proponujac system ulg podatkowych ułatwiłem sprowadzenie na teren gminy duńskiego inwestora branży meblarskiej oraz krajowego potentata produkcji pasz. Realizowałem tez unikatowy program pomocy zadłużonym wobec gminy mieszakńcom poprzez odpracowanie zaległości przy pracach porządkowych, organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych oraz zorganizowanie dowozu pracowników do pozyskanego pracodawcy z Łeby.