STRONA GŁÓWNA
O mnie :: Klata jako Wiceburmistrz i radny

  • Wiceburmistrz Lęborka (2002-2007)

    Od 2002 nadzorowałem m.in. oświatę i sprawy geodezyjne. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą zrealizowałem proces uwłaszczenia spółdzielni mieszkaniowych na gruncie za symboliczne grosze. Wspierałem działania promocyjne miasta realizując projekt promocyjny Wybierz Lębork. Ta kadencja szczególnie sprzyjała ożywieniu loklanej gospodarki przez liczne inwestycje (oczyszczalnia ścieków, hala widowiskowo-sportowa, tunel i inwestycje drogowe, budynki mieszkalne ul. Łokietka i Syrokomli). Wspierałem wprowdzenie systemu ulg podatkowych dla przedsiebiorców. Zmiana wizerunku miasta i znaczący spadek bezrobocia jest sukcesem całego samorządu, a ukoronowaniem tych działań było przyznanie Miastu wyróżnienia przez Radę Europy.

  • Radny (1994-2002)

    Byłem radnym miejskim (1994-98) i powiatowym (1998-2002).To właśnie dzięki moim staraniom miasto przejęło szkoły podstawowe od państwa wcześniej niż nakazywało to prawo. Stworzono w nich bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zabiegałem a nastepnie wspierałem takie inwestycje jak: stacja uzdatniania wody, obwodnica, budynki komunalne przy ul.Łokietka oraz TBS-u przy ul. Sienkiewicza, nowe hale sportowe przy Szkołach Podstawowych nr 5 i 8, kryta pływalnia. Później wnioskowałem o zainstalowanie policyjnego systemu kamer (monitoring).