STRONA GŁÓWNA
O mnie :: Klata aktywny społecznie

 • Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski

  W tej organizacji zabiegamy o budowanie społeczeństwa świadomego, odpowiedzialnego i aktywnego - czyli społeczeństwa obywatelskiego. Na obecnym etapie jego działalności skupiamy sie na wdrożeniu instrumnetu "budżetu obywatelskiego". Więcej na lbo.lebork.pl

 • Federacja Konsumentów

  Od 1993 roku aktywnie Wspieram ochronę praw konsumentów. Przez kilka ostatnich lat pełnię funkcje członka zarządu Klubu Federacji Konsumentów w Lęborku. Lęborski klub angażuje się rocznie w ponad 100 interwencji w sprawach o naruszenie uprawnień konsumentów.

 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

  Urodziłem się w Lęborku i kocham lęborską Ziemię, chociaż nie mam kaszubskich korzeni. Ale moja żona Katarzyna pochodzi ze znanego kaszubskiegie rodu Janków z Mściszewic. Urzędując jako wójt w Cewicach uległem urokowi kaszubskiej kultury prezentowanej przez zespół Mareszki. Za namową dyrektora miejscowej szkoły podstawowej wstąpiłem do Zrzeszenia. Zasmakowawszy w bogatej kaszubskiej twórczości ludowej zainicjowałem w Cewicach cykliczna imprezę Tabaczenie - Cewicka Fajka Pokoju. Przez kilka lat gromadziła ona widzów z kilku ościennych powiatów, w tym parlamentarzystrów, wójtów i burmistrzów.

 • Lęborskie Stowarzyszenie Św. Jakuba Apostoła Większego

  Zauroczony piękną inicjatywą franciszkanina ojca Leszka Klekociuka włączyłem się w organizację lęborskich Jarmarków Św. Jakuba. Impreza z roku na rok nabierała rozmachu i niezbędne było przekształcenie przyparafialnej grupy organizatorów w podmiot prawny. I tak stałem się jednym z współzałożycieli Lęborskiego Stowarzyszenia Świętego Jakuba Apostoła.
  W ciągu kolejnych lat aktywność stowarzyszenia objęła nie tylko lipcowe jarmarki, ale także pielęgnowanie tradycji regionu i propagowanie ekumenizmu. Od trzech lat stowarzyszenie przygarnęło też pod swoje skrzydła kaszubski zespół pięśni i tańca oraz orkiestrę dętą.

 • Stowarzyszenie Porozumienie Samorzadowe Ziemia Leborska

  Pargnąc budować społeczeństwo obywatelskie współtworzyłem, a obecnie jestem wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Ziemia Lęborska. Jego zalążkiem byłą grupa aktywnych lęborczan starających się stworzyć przeciwwagę dla partii politycznych zawłaszczających lokalny samorząd. Wspólnie z nimi realizowałem wiele ciekawych przedsięwzięć, w tym działalność dziennikarską współtworząc biuletyn Korona (1998-2000), biuletyn Lęborskie Fakty (od 1999r.) oraz jego internetowy serwis www.fakty.lebork.pl (od 2001r.)