STRONA GŁÓWNA

O mnie

KLATA Włodzimierz Arkadiusz

Przedsiębiorca, nauczyciel, samorządowiec. Dyplomowany specjalista komunikacji społecznej.
Rodowity lęborczanin (r. 1963). Absolwent studiów magisterskich na wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu M.Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe: multimedia - Politechnika Gdańska i socjologia - Uniwersytet Warszawski/Polska Akademia Nauk. • Prywatnie

  Uwielbiam dobry kabaret, pływanie, komputery i nowinki techniczne. Wolne chwile spędzam z rodziną. Lubię pracę w ogrodzie i majsterkowanie. Relaksuję się grając na harmonijce ustnej.

  - Żona Katarzyna, stypendystka Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego.
  - Syn Michał jest socjologiem, absolwentem Uniwersytety Warszawskiego.
  - Córka Zosia uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku.

  Zobacz więcej o mnie prywatnie • Zawodowo

  Przedsiębiorczość

  Od czerwca 2011 prowadzę Cenrtum Tłumaczeń Specjalistycznych - Agencja GLOBALKONTAKT . To powót do branży językowej po samorządowej ścieżce z lat 1998-2010. Już w 1989 roku założyłem i do 1997 roku wspólnie z żoną prowadziłem pierwszą w Lęborku Agencję Językową Poliglota.
  Doradzam tez przedsiębiorcom w zakresie działań promocyjnych, kontaktów zagranicznych oraz kształtowania ofert dla sektora publicznego.
  W latach 2000-2002 byłem członkiem Rady Nadzorczej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, która zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

  Oświata

  Pracowałem jako fizyk w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lęborku (1989-2000) i założyłem tam Koło Astronomiczne Copernicus. Moi uczniowie odnosili istone sukcesy na olimpiadach przedmiotowych co doceniali moi przełożeni, władze oswiatowe oraz czasopisma popularno-naukowe.

  Zobacz też: Klata jako fizyk

  Administracja publiczna

  Od 1994 roku jestem związany z administracją rządową i samorządową. Poznałem zawiłe samorzadowe prawo, procedury administracyjne i finanse samorządowe. Zdobyłem doświadczenie w kierowaniu zespołami, realizowaniu wielomilionowych budżetów i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zawsze starałem się rozwiązywać ludzkie problemy.

  • radny Rady Miejsiej w Lęborku (od 2010 - nadal), oraz wcześniej (1994-1998)
  • Burmistrz Miasta Lęborka (2008 - 2010) . . . . . . . . . . . . . . . .Zobacz: Klata skuteczny burmistrz
  • Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka (2002-2007). . . . . . . .Zobacz: Klata jako wiceburmistrz
  • radny powiatowy i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu (1999-2002)
  • Wójt Cewic (2000-2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zobacz: Klata jako wójt Cewic
  • Kierownik Urzędu Rejonowego w Lęborku (1998)


 • Społecznie

  Aktywnie uczestniczę w życiu miasta. Praca w stowarzyszeniach daje stysfakcję i pozwala poznawać nowych ludzi.

  Zobacz też: Klata jako społecznik • Wykształcenie

 • Studia podyplomowe z socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk(2006)
 • Studia podyplomowe z technik multimedialnych na Politechnice Gdańskiej (2001)
 • Dyplom magisterski na Wydz. Matematyki Fizyki Chemii Uniwer. M.Kopernika w Toruniu (1987)
 • Liceum Ogólnokształcące im. S.Żeromskiego w Lęborku.(1978-82)
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku (1970-78) • Nagrody i wyróżnienia

  Złoty Medal im. Jana Kilińskiego 2010
  Medal Honorowy PTTK 2009
  Złota Odznaka PR Wydział Socjologii Stosowanej UW 2006
  Srebrny Krzyż Zasługi 2000
  Doroczne nagrody czasopisma Wiedza i Życie 1997 i 1999
  Brązowy Medal Pożarnictwa 1996
  List Gratulacyjny Słupskiego Kuratora Oświaty 1993
  Nagrody Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Lęborku 1990, 1992, 1993, 1997, 1999