STRONA GŁÓWNA


Moje interpelacje, wnioski i zapytania (VI kadencja 2010-2014)
W codzinnych rozmowach pytacie mnie Państwo jakie działania jako radny podejmuję, aby rozwiązywać problemy Lęborka. Przede wszystkim jest to sumienna, skrupulatna praca na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej. Tam analizuję przedstawiane dokumenty i propozycje zgłaszane przez Burmistrza. Popieram dobre pomysły głosując za, zgłaszam poprawki i wnioski gdy dostrzegam błędy lub w ostateczności głosuje przeciw, gdy mimo wszystko forsowane jest rozwiązanie, które w mojej ocenie jest szkodliwe. Często zachodzi też konieczność zadania pytania lub złożenia wniosku. I o tym właśnie jest ta sekcja mojej strony.

Masz pytanie - skontaktuj się ze mną.
wyślij maila wlodek@klata.pl
zadzwoń na telefon komórkowy: 696 702 072

Na tym etapie hasłowo przedstawiam sprawy, w których wnioskowałem. W przypadku pytań rozwinę poszczególne zagadnienia.

(12.06.2014)
Zardzewiała nowa balustrada
Troskliwy mieszkaniec Lęborka zwrócił mi uwagę, że nowa balustrada na nadrzecznym bulwarze jest fatalnie wykonana. Spawy sa nieoszlifowane, żużel nie został oczyszczony, a spod nowiutkiej farby proszkowej już wychodzi rdza. Interweniowałem w tej sprawie, ale obecnie zaproponowano tylko drobną kosmetykę. Nie jestem fachowcem, ale nie wydaje mi się, aby farba spełniała prawidłowo swojoja funkcje antykorozyjną, jeżeli podłoże nie zostało odpowiednio oczyszczone i przygotowane. Nie wspominam o fatalnym efekcie estetyczny.


(08.05.2014)
Dziury, dziury, dziury
Kolejny raz musiałem interweniować w sprawie niebezpiecznych dziur na chodnikach, a dokładniej w studzienkach telekomunikacyjnych. Służby miejskie działają tu zbyt opieszale.


(26.01.2014)
Ułatwić życie przedsiębiorcom i mieszkańcom z ul. Staromiejskiej
Ponowiłem wniosek o umożliwienie w godzinach porannych 6:00-8:00 dowozu zaopatrzenia lekkimi samochodami na ul. Staromiejskiej do tych kamienic, które nie mają drzwi od zaplecza (odcinek od mostu do banku PKO). Wiele osób skarżyło się, że ma problemy z legalnym dostarczeniem ziemniaków czy mebli do swoich mieszkań, bądź też towarów do sklepów. Po drugiej stronie mostu zakaz wjazdu dla zaopatrzenia został zniesiony przed laty. Wniosek zrealizowano we wrześniu 2014

(15.01.2014)
Fatalny stan chodnika przy ul. Orlińskiego i ul. Bieszki
Na prośbę mieszkańców ul.Orlińskiego wnioskowałem o uwzględnienie remontu chodnika przy okazji trwającej właśnie przebudowy jezdni. Chodnikiem tym spacerują oraz jeżdż wózkami inwalidzkimi pensjonariusze pobliskiego Domu Pomocy Społecznej.

Ponowiłem też wniosek o remont chodnika przy ul. Bieszki.


(styczeń 2014)
Przekroczenie granic przy ul. Okrzei
Na prośbę mieszkańca ul. Okrzei zawnioskowałem o udzielenie konkretnej odpowiedzi na jego wniosek ws. podjęcia działań dotyczących domniemania przekroczenia granicy i nielegalnej zabudowy na terenie miejskim.

Ciemności i dziury przy Batalionów Chłopskich
Na prośbę mieszkańców bloku nr 1 przy Batalionów Chłopskich zawnioskowałęm o docelowe zagospodarowanie zdegradowanego i nieoświetlonego gruntowego odcinka ciągu komunikacyjnego.

(grudzień 2013)
Brak odpowiedzi od sejmu, senatu i premiera
Zapytanie dlaczego przez rok nie doczekalismy się odpowiedzi na nasz protest ws. niedoskonałości tzw ustawy śmieciowej, który w 2012 roku skierowaliśmy do najwyższych władz państwowych.

Brak realizacji programu profilaktyki stomatologicznej 12-latków
Zapytanie dlaczego nie realizuje się uchwalonego kilkanaście miesięcy temu programu profilaktyki antypróchnicowej i lakowania zębów stałych u 12-latków.

(listopad 2013)
Brak realizacji wniosku ws. czołgu
Zapytałem dlaczego nie zrealizowano mojego wniosku sprzed ponad pół roku ws. uzupełnienia informacji na tablicy przy czołgu o aspekty historii tego miejsca oraz o wzmiankę, że w latach osiemdziesiątych przez znaczną część lęborczan czołg był traktowany jako symbol komunistycznego totalitaryzmu i miał miejsce protest w formie namalowania na czołgu 1 maja 1982 roku logo "Solidarności", czym rozwścieczono lokalną bezpiekę.

(październik 2013)
Brak postępu przy pomniku Kresowiaków
Na interwencję środowisk Kresowiaków wystapiłem z zapytanie o powody przewlekania realizacji skromnego pomnika we wcześniej uzgodnionej formie.

(wrzesień 2013)
Koleiny w Alei Wolności
Zawnioskowałem o pilną likwidację głębokich kolein w Alei Wolności na odcinku od A.Krajowej do 1-go maja. Zbierająca się w nich woda stwarza zagrożenie w ruchu drogowym i powoduję, że przejeżdżające samochody zalewają strumieniami przechodniów.

(czerwiec 2013)
Niedoróbki w uchwale śmieciowej
Zgłosiłem kompleks wniosków mających usprawnić lęborski "system śmieciowy"

Słupy ogłoszeniowe, zapadnięte studzienki, parkingi dla niepełnosprawnych
Na prośbę jednego z mieszkańców zawnioskowałem o wykonanie kilku bardziej estetycznych słupów ogłoszeniowych, szczególnie w rejonie zrewitalizowanego śródmieścia. Zgłosiłęm też sprawę braku odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w okolicach cmentarza. Kwestia listy zapadniętych lub dziurawych studzienek dopełniła pakietu.

(marzec 2013)
Brak realizacji wniosku
Ponowiłem zgłoszony w 2011 roku wniosek o opracowanie koncepcji estetycznego zagospodarowania nieruchomości przy ul.Skłodowskiej tuż przy ciągu turystycznym wzdłuż zabytkowych murów.

Gospodarowanie lokalami socjalnymi
Złożyłem zapytanie ws. ilości lokali socjalnych oraz sposobu gospodarowania ich zasobem. Podyktowane to było dyskusją nad propozycją programu budowy takich mieszkań. Odpowiedź Burmistrza wskazuje iż alternatywna do tego programu dotychczasowa polityka ratusza tj. pozyskiwanie dotacji na mieszkania o wyższym standardzie niż socjalne, a na lokale socjalne przekształcania opuszczanych lokali w starszych kamienicach nie jest najgorszym rozwiązaniem.

(luty 2013)
Wielotygodniowa awaria sygnalizacji świetlnej Al. Wolności/Orzeszkowej
Z wielkim smutkiem kolejny raz interweniowałem ws. niesprawnej od tygodni sygnalizacji świetlnej. Pozwoliłem sobie na mocne słowa, bo bezradność i opieszałość w tej sprawie jest całkowicie niezrozumiała.

(grudzień 2012)
Wniosek ws. nowelizacji ustawy śmieciowej
Zawnioskowałem aby złożyć do rządu i parlamentu - podobnie jak kilka innych aktywnych samorządów - wniosek o usuniecie szkodliwych rozwiązań w tzw. ustawie śmieciowej. Wniosek przeszedł prawie jednogłośnie, ale naszego apelu do władz nie wysłana na czas. Ujawniłem to w miesiąc po nowelizacji ustawy, gdy się okazało, że naszego wniosku parlament nie uwzglednił.

Obniżenie w budżecie 2013r. zawyżonych wydatków na usuwanie odpadów o 450.000 zł
Zawnioskowałem o skorygowanie zbyt dużych w projekcie budżetu na 2013 dochodów i wydatków na nowy system podatku śmieciowego. Rada Miejska wniosek przyjęła.

Środki w budżetach szkół na remonty i inwestycje
Przy projektowaniu budżetu użyto niefortunnie sformułowania sugerujacego, że można przesunąć kilkadziesiąt tysiecy złotych bo "pewne" szkoły obecnie nie widzą pierwotnie planowanych potrzeb. Chciałem dokładnie wiedzieć, które to placówki, gdyż byłą to sytuacja zaskakująca. Niestety przed uchwaleniem budżetu na 2013 takiej odpowiedzi nie uzyskałem.

(listopad 2012)
Potrzeba kontunuowania konkursu o Paulu Nipkowie
Od jakiegoś czasu miasto niezbyt intensywnie wykorzystuje w celach promocyjnych postać leborskiego wynalazcy telewizji Paula Nipkowa. Wnisokowałem, aby kontynuować wczesniejsze inicjatywy edukacyjne i promocyjne w tym zakresie. Sporządzona ok. 7 lat temu przez specjalistów PR koncepcja promocyjna miasta oparta o badania focusowe oraz ankiety Sopockiej Pracowni Badań Społecznych jednoznacznie wskazywała, że osoba Nipkowa i aspekt wielokulturowości w dziejach Leborka mogą byc silnymi osiami działań promocyjnych. Z tego czasu pozostało nam już chyba tylko logo miasta opracowane przez cenionego eksperta od promocji marki.

Zawyżone opłaty za odbiór śmieci
Próbowałem wykazać, że w sposób nieuzasadniony podwyższa się opł atę za tzw. śmieci zmieszane z ok. 7 zł od osoby na 15zł. Niestety sojuszników miałem zbyt mało.

Niszczenie chodników przez TIR-y dowożące towar do Biedronek
Powrócił temat TIR-ów dowożących towar do Biedronek, przy okazji dewastacji przez taki pojazd chodnika przy ul. Armii Krajowej - moje wcześniejsze wnioski nic nie dały.

Kłopoty mieszkaniowe pewnej osoby
Wspólnie z radnym A.Gadem zwróciłem się o pomoc ws. mieszkaniowej pewnej osoby niepełnosprawnej.

(wrzesień 2012)
Potrzebna zatoka przy Szkole Podstawowej nr 3
Wnioskowałem ws. opracowania projektu zatoki postojowej dla polepszenia możliwości dojazdu rodziców z dziećmi do Szkoły Podstawowej nr 3 od strony Alei Wolności.

Trudności z dowozem dzieci w okolice przedszkola przy ul.E.Plater
Wnioskowałem ws. przyspieszenia przeciągających się prac na zaprojektowanie lepszego rozwiązania dojazdu do przedszkola i szkoły podstawowej przy ulicy E.Plater.

Potrzebne są zatoki postojowe w ul. Mieszka I
W związku z planowanym remontem ul. Mieszka I-go zawnioskowałem o uwzglednienie przy modernizacji wykonania zatoczek parkingowych. Każdy kto jeździ tą ulicą wie jaki musi pokonywać slalom w związku z parkującymi wprost na jedzdni samochodami.

Harcerzy "BiS"
Kolejny raz wnioskowałem o realizację zaległego wniosku ws. wybudownia zapomnianego krótkiego odcinka ul. Harcerzy.

Niepokojąca redukcja etatów logopedów i pedagogów szkolnych
Poruszyłem temat zawirowań wokół etatów logopedów i pedagogów szkolnych, ciągłego zmniejszania ilości ich etatów oraz braku opiniowania proponowanych zmian przez zwiazki zawodowe i dyrektorów szkół.

(lipiec 2012)
Okoliczności prawne skargi na dyrektora Gimnazjum nr 1
Wnioskowałem o przygotowanie opinii prawnej na tem skargi na dyrektora Gimnazjum nr 1.

(czerwiec 2012)
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli
Złożyłem zapytanie ws. nieprawidłowego w mojej ocenie naliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Potrzeba utwardzenia gruntowego odcinak ul. Harcerzy
Przypomniałe, że już wielokrotnie składano wnioski o utwardzenie ostatniego gruntowego odcinka ul. Harcerzy, przy którym również od wielu lat mieszkają lęborczanie.

Potrzeba znakowanie i strzałek kierunkowych do punktów informacji turystycznej
Wnioskowałem o właściwe oznakowanie drogi do informacji turystycznej zainspirowany licznymi zapytania turystów, którzy widząc flagi róznych państw na siedzibie mojego biura tłuamczeń zachodzili tam właśnie w poszukiwaniu informacji turystycznej.

(maj 2012)
Awaria sygnalizacji świetlnej Al. Wolności/A.Krajowej
Interpelowałem ws. braku reakcji zarządcy drogi na niesprawną od dłuższego czasu i wprowadzajacą pieszych w błąd sygnalizacje świetlną na skrzyzowaniu Al. Wolności/A.Krajowej.

Niebezpieczne dziury w ul. 1-go maja
Interweniowałem ws. braku reakcji na głeboką wyrwę w okolicy studzienki kanalizacyjnej przy ul. 1-go maja stawrzającej poważne zagrożenie dla kierowców, szczególnie rowerzystów i motocyklistów

Niszczenie chodników przez TIR-y dowożące towar do Biedronek i Tesco
Kolejny już raz składam wnioski ws. uporządkowania dojazdów dla samochodów dostarczajacych towar do marketów w centrum, gdyż obecny stan powoduje utrudnienia i zagrożenia w ruchu oraz niszczona jest infrastruktura drogowa.

Potrzeba ukończenia remotu ul. A.Krajowej przed Maratonem Ekologicznym
W związku z trwającym remontem ul. Armii Krajowej interpelowałem ws. pogodzenia tych prac z wymogami zbliżającego się maratonu.

(marzec 2012)
Uporządkowanie wodociągów wybudowanych społecznie
Wnioskowałem o przejęcie przez leborski MPWiK sieci wodociagowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez spóldzienie mieszkaniowe lub w tzw. czynach społecznych, gdyż ich obecny status nie jest prawidłowo uregulowany.

(luty 2012)
Ceny ciepła z lęborskiego MPEC
Inetrpelowałem ws. cen ciepła z leborskiego MPEC i porównani ich z okolicznymi miastami.

(czerwiec 2011)
Uzbrojenia tzw. Osiedla Wschód (szybowisko k. Lubowidza) i sprzedaż tam działek
Wnioskowałem ws. szybkiego uruchomienia sprzedaży atrakcyjnych działek mieszkaniowych na dawnym szybowisku pod Lubowidzem.

Harcerzy tzw. "Bis"
Zawnioskowałem o wybudowanie od dawna obiecanego odcina ul. Harcerzy tzw. "Bis"

Prawidłowość udzielania dotacji dla stwowarzyszeń
Interpelowałem ws. procedur stosowanych przy udzielaniu dotacji stowarzyszeniom oraz trybu konsultowania z nimi miejskiego programu wspólpracy.

(maj 2011)
Wykonanie termomodernizacji lęborskich przedszkoli
Interpelowałem ws. potrzeby kontynuowania ocieplania budynków oświatowych, co w przyszłości pozwoli zmniejszyc koszty bieżące i podniesie komfort pracy i nauki.

Wykonanie oświtlenia ulicznego na wybranych ulicach
Pytałem o perspektywy budowy oświetlenia ulicznego w kolejnych rejonach miasta.