STRONA GŁÓWNA


Moje interpelacje, wnioski i zapytania
Codziennie podejmuję działania, aby rozwiązywać problemy Lęborka. Na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej analizuję dokumenty i propozycje zgłaszane przez Burmistrza. Popieram dobre pomysły, zgłaszam własne poprawki i wnioski, a w ostateczności głosuje przeciw, gdy forsowane są rozwiązania w mojej ocenie szkodliwe. Reaguję na sprawy zgłaszane przez mieszkańców.

Masz pytanie - skontaktuj się ze mną.
wyślij maila wlodek@klata.pl
zadzwoń na telefon komórkowy: 696 702 072(16.02.2016)
Ulgi w "opłacie śmieciowej" dla rodzin wielodzietnych
Zobacz cały wniosek

W dniu 8.02.2016 skierowałem do Burmistrz wniosek o wprowadzenie w Lęborku ulg w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych.


Zobacz całą odpowiedź Burmistrza
Burmistrz błyskawicznie odpowiedział, że na najbliższej sesji przedstawi projekt stosownej uchwały ws. ulg dla rodzin wielodzietnych w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Rozwiązanie to wzbogaci nasz miejski katalog rozwiązań przyjaznych dużej rodzinie. Omawiane ulgi można wprowadzać od stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją ustawy.
Zobacz Inne lęborskie przywileje z Karty Dużej Rodziny


(18.12.2015)
Bezpieczna asfaltowa pętla dla najmłodszych rolkarzy
Na sesji budżetowej zgłosiłem poprawkę do projektu budżetu na 2016 rok, aby za uwzględnić wybudowanie bezpiecznej pętli asfaltowej dla najmłodszych "rolkarzy".
Niestety przewagą jednego głosu rządząca koalicja moją poprawkę odrzuciła.


(24.11.2015)
Remont chodnika i lampa przy ul. Kolonia
Na interwencję mieszkańców złożyłem do burmistrza wniosek o remon chodnika przy ul. Kolonia oraz zamontowanie tam lampy od strony zaplecza przy torowisku, gdzie gromadzą się osoby zakłócające porządek.
Burmistrz zapewnił, że niebawem jedna lampa tam stanie, a kwestię chodnika przekazał do MZGK


(17.11.2015)
Stojaki na rowery
Na prośbę mieszkanki złożyłem do burmistrza wniosek o zainstalowanie stojaków na rowery na ul. Staromiejskiej, szczególnie w rejonie od strony Banku PKO BP.


(18.09.2015)
Wysokie diety w Lokalnej Grupie Działania?
Przystępując do Lokalnej Grupy Działania zapewniano radnych, że robimy to ze względów prestiżowych i praktycznie będzie to bezkosztowo. Pojawiły się jednak informacje, jakoby na walnym zgromadzeniu LGD padł wniosek o ustalnie diet w kwocie ponad 1000 zł dla osoby. Poprosiłem o informacje jak się ten wniosek potoczył, w szczególności, jak głosował przedstawiciel Miasta Lęborka?
Informacji jak głosowali nasi przedstawiciele Pan Burmistrz niestety nie dostarczył

(27.08.2015)
Brak drogowskazów na scieżce zdrowia
Na liczne prośby osób starszych uprawiających rekreację na ścieżce zdrowia w Parku Chrobrego (zrobiona z budżetu obywatelskiego) poptosiłem o polepszenie oznakowania drogi przejścia pomiędzy poszczególnymi stacjami nowej ścieżki zdrowia, gdyż w kilu przypadkach istniejące oznakowanie i tablica okazują się niewystarczające, a wspomniane osoby zgłaszają trudności w odnalezieniu prawidłowej trasy i wszystkich stacji.
MZGK zamontowało dodatkowo 21 tabliczek informacyjnych

(16.06.2015)
Dziury w ulicy, niebezpieczny plac zabaw i śmieci w kanale
Interweniowałem w sprawie uszkodzeń jezdni ul. Bieszki oraz problemów zgłoszonych mi przez mieszkańców dotyczących smieci w tzw. "kanale ulgi" przy Parku Chrobrego oraz niebezpiecznego podłoża betonowego u wylotu nowej zjeżdżalni na placu zabaw w Parku Michalskiego.
MZGK usunęło śmieci, a po ponagleniu we wrześniu usunieto dziury w ulicy i skuto niebezpieczny beton przy zjeżdżalni

(25.05.2015)
Aby Burmistrz ułatwił uczestnictwo mieszkańcom o budżecie obywtelskim
Wnioskowałem o zintensyfikowanie działań informacyjnych o budżecie obywatelskim poprzez wywieszanie przynajmniej kilkudziesięciu (a nie zaledwie kilku) obwieszczeń w tej sprawie w róznych rejonach miasta, zapewnienie możliwości głosowwania także w godzinach popołudniowych oraz w dzień wolny od pracy.
Burmistrz zapewnił, że rozważy to przy kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.


(25.05.2015)
Nie odwlekać zakupu systemu elektronicznego głosowania
Przypomniałem, że od kilku miesięcy czekamy na zakup systemu do eletronicznego dokumentowania wyników głosowania. W zwiazku z tym, że w ramach Budżetu Obywatelskiego zaoszczędzono 140 000 zł, a na system potrzeba zaledwie ok. 10 000 zł, zaproponowałem sfinansować to właśnie z oszczędności na Budżecie Obywatelskim.
System elektronicznego dokumentowania wyników głosowania zakupiono i zaczęliśmy go używać jesienią 2015 roku.


(16.04.2015)
Usprawnic i uaktualnić system Biuletynu Informacji Publicznej
Dane na stronach internetowych (tzw. BIP) o podjętych uchwałach są rozproszone i niepełne. Nie można też wśród nich łatwo wyszukiwać interesujących dokumentów, gdyz nasza wyszukiwarka nie ma pełnej funkcjonalności. Inne miasta nie mają z tym problemu.
Część wniosku załatwiono, ale nie wszystko. Pewną niadzieją jest nowy portal prawomiejscowe.pl, gdzie wyszukiwarka działą sprawniej. Zobacz prawomiejscowe.pl-Podstrona dla Lęborka

(25.02.2015)
W sprawie piwa, budżetu obywatelskiego i rekrutacji do szkół
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej złożyłem m.in. wnioski ws.:
 • zniesienia zakazu burmistrza co do lokowania pomysłów z "budżetu obywatelskiego" na terenach niemiejskich.
 • potrzeby bardzo roztropnego przygotowania zgody na produkcję piwa w centrum miasta (tzw. browar restauracyjny) tak, aby znaleźć bezpieczny kosensus pomiędzy aspektem promocyjnym miasta i swobodą prowadzenia działalności gospodarczej, a potrzebą zminimalizowania ryzyka pogorszenia komfortu zamieszkiwania w bezpośrednim sąsiedztwie i wymogami ochrony środowiska.
 • ustalenia klarowniejszych i społecznie sprawiedliwych kryteriów przyjmowania uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.


  (21.01.2015)
  Jakie środki otrzymamy od powiatu na zarzadzanie ich drogami
  Interpelowałem na sesji na temat środków jakie powinniśmy otrzymywać od powiatu na zarzadzanie ich drogami.
  Niestety okazuje się, że w tym roku powiat nie da ani złotówki na zarządzanie przez miasto drogami powiatowymi: ul. Kaszubska, ul. Syrokomli, ul. Gdańska. Szkoda, że znów miasto dołoży ze 100.000 zł.

  (21.01.2015)
  Wnioski do budżet na 2015

  Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej zgłosiliśmy 17 propozycji do projektu budżetu na 2015 rok:
 • Remont Alei Wolności od Armii Krajowej do 1-go maja w celu ostatecznej likwidacji głębokich kolein i zastoin wody.
 • Budowa zastawki przeciwpowodziowej ze stają pomp na wylocie kanału Harcerzy.
 • Przyznanie środków na uchwalony w 2013 roku program profilaktyki stomatologicznej wśród nastolatków.
 • Przyznanie środków na zwiększenie dostępności dzieci przedszkolnych i wczesno-szkolnych do usług logopedów.
 • Zrealizowanie kilku asfaltowych pętli dla rolkarzy
 • Dokończenie budowy drogi dojazdowej na tzw. "Drętowo"
 • Realizacja chodnika wzdłuż granicy lasku przy kościele na os. Sportowym w stronę Szkoły Podstawowej Nr 5
 • Zainstalowanie systemu elektronicznego zliczania i archiwizowania głosowań na sesji Rady Miejskiej
 • Kompleksowa estetyzacja Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich
 • Szersza realizacja programu remontu klatek schodowych w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • Wdrożenie programu wyposażenia docelowo wszystkich mieszkalnych lokali komunalnych (socjalnych) w indywidualne toalety
 • Remon chodnika w ul. Sienkiewicza
 • Urządzenie parkingu przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego
 • Urządzenie siłowni "pod chmurką" wzdłuż ul. Harcerzy na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Spółdzielczej
 • Modernizacja ogrodzenia terenu boiska i placu zabaw w sąsiedztwie kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej
 • Remont chodnika w ul. Ks. Gracza
 • Opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania na cele rekreacyjne (m.in. plac zabaw) terenu zieleni pomiędzy rz. Łebą i ul. Komuny Paryskiej od torów do ul. Lotników.


  (21.01.2015)
  Peron w Mostach może być trudnodostępny
  Skierowaliśmy do Burmistrza wniosek o dołożenie wszelkich starań, aby zadbać o łatwy dostęp przyszłych mieszkańców os. Lębork-Wschód do planowanego przystanku kolejowego w Mostach. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że droga ekspresowa S6 (do Gdańska) oraz tzw. wschodnia obwodnica Lęborka (z południa do Łeby), w zależności o przyjętych rozwiązań projektowych, mogą w niekorzystnej sytuacji zmusić mieszkańców osiedla do dojazdu do przystanku trasą liczącą ok 4 km. Jednakże wywalczenie np. kładki dla pieszych nad drogą ekspresową w okolicach marketu technicznego "Koszałka" mogłoby skrócić tę trase do ok 1,4km. A więc walczmy.


  (5.12.2014)
  Wniosek ws. awarii oświetlenia
  Na prośbę mieszkańców interweniowałem w sprawie istniejącej od kilku dni awarii oświetlenia ulicznego na ok. 150 m odcinku ul. Armii Krajowej oraz przy Al. Wolności
  Wniosek zrealizowano 6.12.2014

  (1.12.2014)
  Brak projektu budżetu miasta na 2015 na stronie BIP
  W dniu 14 listopada br. zgodnie z wymogami ustawy Burmistrz wydał stosowne zarządzenie ws. ustalenia projektu budżetu miasta na 2015 rok. Niestety przez ponad 2 tygodnie nie zostało ono upublicznione na stronie internetowej. Na prośbe mieszkańców pragnących zapoznać się z nowym budżetem skierowałem do Burmistrza ponaglenie w tej srawie.
  Wniosek zrealizowano 1.12.2014 ok. godz. 16. Do pobrania proj. uchw. ws. budżetu na 2015r.

  (24.10.2014)
  Zapadająca się jeznia ul. Bieszki
  W początkowym odcinku ul. Bieszki od pewnego czasu pogłębia się zapadlisko w jezdni w okolicy przykrawężnikowej. Obniżył się też o ok. 20 cm poziom sąsieniego gruntu odsłaniając wyraźnie cokół ogrodzenia przyległej nieruchomości mieszkalnej. W tej sprawie skierowałem wniosek do MZGK.
  Wniosek w realizacji: Obecnie zlecono MPWiK inspekcję przykanalików

  (26.09.2014)
  Zadłużenie miasta i wzrost cen usług komunalnych
  Złożyłem wniosek o szczegółową informację na tem kształtowania się poziomu zadłużenia miasta Lęborka oraz cen za dostawę wody, odbiór ścieków, dostawe ciepła i przejazd komunikacją miejską w ostatnich latach. Wniosek zrealizowano 2.12.2014

  (12.06.2014)
  Zardzewiała nowa balustrada
  Troskliwy mieszkaniec Lęborka zwrócił mi uwagę, że nowa balustrada na nadrzecznym bulwarze jest fatalnie wykonana. Spawy sa nieoszlifowane, żużel nie został oczyszczony, a spod nowiutkiej farby proszkowej już wychodzi rdza. Interweniowałem w tej sprawie, ale obecnie zaproponowano tylko drobną kosmetykę. Nie jestem fachowcem, ale nie wydaje mi się, aby farba spełniała prawidłowo swojoja funkcje antykorozyjną, jeżeli podłoże nie zostało odpowiednio oczyszczone i przygotowane. Nie wspominam o fatalnym efekcie estetyczny.


  (08.05.2014)
  Dziury, dziury, dziury
  Kolejny raz musiałem interweniować w sprawie niebezpiecznych dziur na chodnikach, a dokładniej w studzienkach telekomunikacyjnych. Służby miejskie działają tu zbyt opieszale.


  (26.01.2014)
  Ułatwić życie przedsiębiorcom i mieszkańcom z ul. Staromiejskiej
  Ponowiłem wniosek o umożliwienie w godzinach porannych 6:00-8:00 dowozu zaopatrzenia lekkimi samochodami na ul. Staromiejskiej do tych kamienic, które nie mają drzwi od zaplecza (odcinek od mostu do banku PKO). Wiele osób skarżyło się, że ma problemy z legalnym dostarczeniem ziemniaków czy mebli do swoich mieszkań, bądź też towarów do sklepów. Po drugiej stronie mostu zakaz wjazdu dla zaopatrzenia został zniesiony przed laty. Wniosek zrealizowano we wrześniu 2014

  (15.01.2014)
  Fatalny stan chodnika przy ul. Orlińskiego i ul. Bieszki
  Na prośbę mieszkańców ul.Orlińskiego wnioskowałem o uwzględnienie remontu chodnika przy okazji trwającej właśnie przebudowy jezdni. Chodnikiem tym spacerują oraz jeżdż wózkami inwalidzkimi pensjonariusze pobliskiego Domu Pomocy Społecznej.

  Ponowiłem też wniosek o remont chodnika przy ul. Bieszki.


  (styczeń 2014)
  Przekroczenie granic przy ul. Okrzei
  Na prośbę mieszkańca ul. Okrzei zawnioskowałem o udzielenie konkretnej odpowiedzi na jego wniosek ws. podjęcia działań dotyczących domniemania przekroczenia granicy i nielegalnej zabudowy na terenie miejskim.

  Ciemności i dziury przy Batalionów Chłopskich
  Na prośbę mieszkańców bloku nr 1 przy Batalionów Chłopskich zawnioskowałęm o docelowe zagospodarowanie zdegradowanego i nieoświetlonego gruntowego odcinka ciągu komunikacyjnego.

  (grudzień 2013)
  Brak odpowiedzi od sejmu, senatu i premiera
  Zapytanie dlaczego przez rok nie doczekalismy się odpowiedzi na nasz protest ws. niedoskonałości tzw ustawy śmieciowej, który w 2012 roku skierowaliśmy do najwyższych władz państwowych.

  Brak realizacji programu profilaktyki stomatologicznej 12-latków
  Zapytanie dlaczego nie realizuje się uchwalonego kilkanaście miesięcy temu programu profilaktyki antypróchnicowej i lakowania zębów stałych u 12-latków.

  (listopad 2013)
  Brak realizacji wniosku ws. czołgu
  Zapytałem dlaczego nie zrealizowano mojego wniosku sprzed ponad pół roku ws. uzupełnienia informacji na tablicy przy czołgu o aspekty historii tego miejsca oraz o wzmiankę, że w latach osiemdziesiątych przez znaczną część lęborczan czołg był traktowany jako symbol komunistycznego totalitaryzmu i miał miejsce protest w formie namalowania na czołgu 1 maja 1982 roku logo "Solidarności", czym rozwścieczono lokalną bezpiekę.

  (październik 2013)
  Brak postępu przy pomniku Kresowiaków
  Na interwencję środowisk Kresowiaków wystapiłem z zapytanie o powody przewlekania realizacji skromnego pomnika we wcześniej uzgodnionej formie.

  (wrzesień 2013)
  Koleiny w Alei Wolności
  Zawnioskowałem o pilną likwidację głębokich kolein w Alei Wolności na odcinku od A.Krajowej do 1-go maja. Zbierająca się w nich woda stwarza zagrożenie w ruchu drogowym i powoduję, że przejeżdżające samochody zalewają strumieniami przechodniów.

  (czerwiec 2013)
  Niedoróbki w uchwale śmieciowej
  Zgłosiłem kompleks wniosków mających usprawnić lęborski "system śmieciowy"

  Słupy ogłoszeniowe, zapadnięte studzienki, parkingi dla niepełnosprawnych
  Na prośbę jednego z mieszkańców zawnioskowałem o wykonanie kilku bardziej estetycznych słupów ogłoszeniowych, szczególnie w rejonie zrewitalizowanego śródmieścia. Zgłosiłęm też sprawę braku odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w okolicach cmentarza. Kwestia listy zapadniętych lub dziurawych studzienek dopełniła pakietu.

  (marzec 2013)
  Brak realizacji wniosku
  Ponowiłem zgłoszony w 2011 roku wniosek o opracowanie koncepcji estetycznego zagospodarowania nieruchomości przy ul.Skłodowskiej tuż przy ciągu turystycznym wzdłuż zabytkowych murów.

  Gospodarowanie lokalami socjalnymi
  Złożyłem zapytanie ws. ilości lokali socjalnych oraz sposobu gospodarowania ich zasobem. Podyktowane to było dyskusją nad propozycją programu budowy takich mieszkań. Odpowiedź Burmistrza wskazuje iż alternatywna do tego programu dotychczasowa polityka ratusza tj. pozyskiwanie dotacji na mieszkania o wyższym standardzie niż socjalne, a na lokale socjalne przekształcania opuszczanych lokali w starszych kamienicach nie jest najgorszym rozwiązaniem.

  (luty 2013)
  Wielotygodniowa awaria sygnalizacji świetlnej Al. Wolności/Orzeszkowej
  Z wielkim smutkiem kolejny raz interweniowałem ws. niesprawnej od tygodni sygnalizacji świetlnej. Pozwoliłem sobie na mocne słowa, bo bezradność i opieszałość w tej sprawie jest całkowicie niezrozumiała.

  (grudzień 2012)
  Wniosek ws. nowelizacji ustawy śmieciowej
  Zawnioskowałem aby złożyć do rządu i parlamentu - podobnie jak kilka innych aktywnych samorządów - wniosek o usuniecie szkodliwych rozwiązań w tzw. ustawie śmieciowej. Wniosek przeszedł prawie jednogłośnie, ale naszego apelu do władz nie wysłana na czas. Ujawniłem to w miesiąc po nowelizacji ustawy, gdy się okazało, że naszego wniosku parlament nie uwzglednił.

  Obniżenie w budżecie 2013r. zawyżonych wydatków na usuwanie odpadów o 450.000 zł
  Zawnioskowałem o skorygowanie zbyt dużych w projekcie budżetu na 2013 dochodów i wydatków na nowy system podatku śmieciowego. Rada Miejska wniosek przyjęła.

  Środki w budżetach szkół na remonty i inwestycje
  Przy projektowaniu budżetu użyto niefortunnie sformułowania sugerujacego, że można przesunąć kilkadziesiąt tysiecy złotych bo "pewne" szkoły obecnie nie widzą pierwotnie planowanych potrzeb. Chciałem dokładnie wiedzieć, które to placówki, gdyż byłą to sytuacja zaskakująca. Niestety przed uchwaleniem budżetu na 2013 takiej odpowiedzi nie uzyskałem.

  (listopad 2012)
  Potrzeba kontunuowania konkursu o Paulu Nipkowie
  Od jakiegoś czasu miasto niezbyt intensywnie wykorzystuje w celach promocyjnych postać leborskiego wynalazcy telewizji Paula Nipkowa. Wnisokowałem, aby kontynuować wczesniejsze inicjatywy edukacyjne i promocyjne w tym zakresie. Sporządzona ok. 7 lat temu przez specjalistów PR koncepcja promocyjna miasta oparta o badania focusowe oraz ankiety Sopockiej Pracowni Badań Społecznych jednoznacznie wskazywała, że osoba Nipkowa i aspekt wielokulturowości w dziejach Leborka mogą byc silnymi osiami działań promocyjnych. Z tego czasu pozostało nam już chyba tylko logo miasta opracowane przez cenionego eksperta od promocji marki.

  Zawyżone opłaty za odbiór śmieci
  Próbowałem wykazać, że w sposób nieuzasadniony podwyższa się opł atę za tzw. śmieci zmieszane z ok. 7 zł od osoby na 15zł. Niestety sojuszników miałem zbyt mało.

  Niszczenie chodników przez TIR-y dowożące towar do Biedronek
  Powrócił temat TIR-ów dowożących towar do Biedronek, przy okazji dewastacji przez taki pojazd chodnika przy ul. Armii Krajowej - moje wcześniejsze wnioski nic nie dały.

  Kłopoty mieszkaniowe pewnej osoby
  Wspólnie z radnym A.Gadem zwróciłem się o pomoc ws. mieszkaniowej pewnej osoby niepełnosprawnej.

  (wrzesień 2012)
  Potrzebna zatoka przy Szkole Podstawowej nr 3
  Wnioskowałem ws. opracowania projektu zatoki postojowej dla polepszenia możliwości dojazdu rodziców z dziećmi do Szkoły Podstawowej nr 3 od strony Alei Wolności.

  Trudności z dowozem dzieci w okolice przedszkola przy ul.E.Plater
  Wnioskowałem ws. przyspieszenia przeciągających się prac na zaprojektowanie lepszego rozwiązania dojazdu do przedszkola i szkoły podstawowej przy ulicy E.Plater.

  Potrzebne są zatoki postojowe w ul. Mieszka I
  W związku z planowanym remontem ul. Mieszka I-go zawnioskowałem o uwzglednienie przy modernizacji wykonania zatoczek parkingowych. Każdy kto jeździ tą ulicą wie jaki musi pokonywać slalom w związku z parkującymi wprost na jedzdni samochodami.

  Harcerzy "BiS"
  Kolejny raz wnioskowałem o realizację zaległego wniosku ws. wybudownia zapomnianego krótkiego odcinka ul. Harcerzy.

  Niepokojąca redukcja etatów logopedów i pedagogów szkolnych
  Poruszyłem temat zawirowań wokół etatów logopedów i pedagogów szkolnych, ciągłego zmniejszania ilości ich etatów oraz braku opiniowania proponowanych zmian przez zwiazki zawodowe i dyrektorów szkół.

  (lipiec 2012)
  Okoliczności prawne skargi na dyrektora Gimnazjum nr 1
  Wnioskowałem o przygotowanie opinii prawnej na tem skargi na dyrektora Gimnazjum nr 1.

  (czerwiec 2012)
  Dotacje dla niepublicznych przedszkoli
  Złożyłem zapytanie ws. nieprawidłowego w mojej ocenie naliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych

  Potrzeba utwardzenia gruntowego odcinak ul. Harcerzy
  Przypomniałe, że już wielokrotnie składano wnioski o utwardzenie ostatniego gruntowego odcinka ul. Harcerzy, przy którym również od wielu lat mieszkają lęborczanie.

  Potrzeba znakowanie i strzałek kierunkowych do punktów informacji turystycznej
  Wnioskowałem o właściwe oznakowanie drogi do informacji turystycznej zainspirowany licznymi zapytania turystów, którzy widząc flagi róznych państw na siedzibie mojego biura tłuamczeń zachodzili tam właśnie w poszukiwaniu informacji turystycznej.

  (maj 2012)
  Awaria sygnalizacji świetlnej Al. Wolności/A.Krajowej
  Interpelowałem ws. braku reakcji zarządcy drogi na niesprawną od dłuższego czasu i wprowadzajacą pieszych w błąd sygnalizacje świetlną na skrzyzowaniu Al. Wolności/A.Krajowej.

  Niebezpieczne dziury w ul. 1-go maja
  Interweniowałem ws. braku reakcji na głeboką wyrwę w okolicy studzienki kanalizacyjnej przy ul. 1-go maja stawrzającej poważne zagrożenie dla kierowców, szczególnie rowerzystów i motocyklistów

  Niszczenie chodników przez TIR-y dowożące towar do Biedronek i Tesco
  Kolejny już raz składam wnioski ws. uporządkowania dojazdów dla samochodów dostarczajacych towar do marketów w centrum, gdyż obecny stan powoduje utrudnienia i zagrożenia w ruchu oraz niszczona jest infrastruktura drogowa.

  Potrzeba ukończenia remotu ul. A.Krajowej przed Maratonem Ekologicznym
  W związku z trwającym remontem ul. Armii Krajowej interpelowałem ws. pogodzenia tych prac z wymogami zbliżającego się maratonu.

  (marzec 2012)
  Uporządkowanie wodociągów wybudowanych społecznie
  Wnioskowałem o przejęcie przez leborski MPWiK sieci wodociagowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez spóldzienie mieszkaniowe lub w tzw. czynach społecznych, gdyż ich obecny status nie jest prawidłowo uregulowany.

  (luty 2012)
  Ceny ciepła z lęborskiego MPEC
  Inetrpelowałem ws. cen ciepła z leborskiego MPEC i porównani ich z okolicznymi miastami.

  (czerwiec 2011)
  Uzbrojenia tzw. Osiedla Wschód (szybowisko k. Lubowidza) i sprzedaż tam działek
  Wnioskowałem ws. szybkiego uruchomienia sprzedaży atrakcyjnych działek mieszkaniowych na dawnym szybowisku pod Lubowidzem.

  Harcerzy tzw. "Bis"
  Zawnioskowałem o wybudowanie od dawna obiecanego odcina ul. Harcerzy tzw. "Bis"

  Prawidłowość udzielania dotacji dla stwowarzyszeń
  Interpelowałem ws. procedur stosowanych przy udzielaniu dotacji stowarzyszeniom oraz trybu konsultowania z nimi miejskiego programu wspólpracy.

  (maj 2011)
  Wykonanie termomodernizacji lęborskich przedszkoli
  Interpelowałem ws. potrzeby kontynuowania ocieplania budynków oświatowych, co w przyszłości pozwoli zmniejszyc koszty bieżące i podniesie komfort pracy i nauki.

  Wykonanie oświtlenia ulicznego na wybranych ulicach
  Pytałem o perspektywy budowy oświetlenia ulicznego w kolejnych rejonach miasta.