Turniej samorządów w czasie Jarmarku Św. Jakuba - 2003