Rodzinna wycieczka rowerowa nad Wis³ê w czasie wakacji w Ciechocinku - 2006