Z broni d³ugiej strzelam przyzwoicie - strzelnica wojskowa 2003