Otwarcie ośrodka wspierania organizacji pozarządowych Lęborski Parasol - 2006