Na festynie integracyjnym Lęb. Katol. Stow. Osób Specjalnej Troski 2004