Zdjęcie komety Hale'a-Boppa w pobliżu Baszty Bluszczowej - wykonane wspólnie z żoną 1997