STRONA GŁÓWNA


Krótkie zapiski samorzadowej aktywności
Masz pytanie - skontaktuj się ze mną.
wyślij maila wlodek@klata.pl
zadzwoń na telefon komórkowy: 696 702 072

10.03.2015 U Anny Sobolewskiej
Kolejne spotkanie z emerytami gromadzącymi się pod skrzydłami p. Anny Sobolewskiej. Padło kilka słow o budżecie obywatelskim.

10.03.2015 Tablica ku czci leborskich ofira sowietów
Na budynku klasztornym oo. Franciszkanów odsłonięto tablice upamietniającą ofiary gwałtów i mordów dokonanych przez sowietów w "wyzwolonym" Lęborku w 1945r.

09.03.2015 Komisja ds. BO
Na drugim posiedzeniu Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego wstępnie zakończono etap weryfikacji formalnej wniosków. Odrzucony zostej jeden wniosek z powodu braku list podpisów poparcia.

07.03.2015 Żołnierze Niezłomni
Spotkanie z Kajetanem Rajskim autorem książek-wywiadów z dziećmi najbardziej znanych Żołnierzy Wyklętych.

03.03.2015 Komisja ds. BO
Pierwsze posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. Dokonano wstępnej analizy 33 zgłoszonych wniosków.

01.03.2015 Żołnierze Niezłomni
Mszą św. rozpoczeto uroczyste obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

27.02.2015 Specjalna Strefa Ekonomiczna
W ratuszu zaprezentowano najbliższe zamierzenia z tworzeniem miejsc pracy w Specjalnej Strefie Ekonmicznej tworzonej na części Os. Wschód.

26.02.2015 Kolejna sesja
- W budżecie wydzielono środki ok. 5 mln zł na budowę ul. Wileńskiej, która będzie zbiorczą drogą na Os. Wschód.
- Wyrażono zgodę na rozpoczecie prac przy zmianie planu zagospodarowania, by umożliwić produkcję piwa w browarze restauracyjnym przy ul. Zwyciestwa. Na wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej w uchwale dopisano dązenie do takich zapsów planu, które wykluczą ewentualne uciążliwości dla otoczenia.
- Ustalono kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów.

25.02.2015 Posiedz. Kom. Gospodarki Miejskiej ws piwa, budżetu obywatelskiego i rekrutacji do szkół
 • Skierowaliśmy wniosek o zniesienie zakazu burmistrza co do lokowania pomysłów z "budżetu obywatelskiego" na terenach niemiejskich.
 • Zgłosiliśmy też potrzebę bardzo roztropnego przygotowania zgody na produkcję piwa w centrum miasta (tzw. browar restauracyjny) tak, aby znaleźć bezpieczny kosensus pomiędzy aspektem promocyjnym miasta i swobodą prowadzenia działalności gospodarczej, a potrzebą zminimalizowania ryzyka pogorszenia komfortu zamieszkiwania w bezpośrednim sąsiedztwie i wymogami ochrony środowiska.
 • Przekazaliśmy też nasze sugestie do ustalenia klarowniejszych i społecznie sprawiedliwych kryteriów przyjmowania uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

  23.02.2015 Posiedz. Kom. Polityki Społecznej
  Na komisji przedstawiłem konkretne argumenty przemawiające za tym, że zakaz burmistrza lokowania pomysłów z "budżetu obywatelskiego" na terenach niemiejskich jest niesprawiedliwy. Przecież jeżeli byłaby zgoda właściciela terenu na wykorzystanie jego terenu na cele publiczne np. terenów Lasów Państwowych na cele pyblicznych ścieżek dla Nordic Walking - to dlaczego to blokować. Tym bardzie, że miasto od lat realizuje potężne inwestycje na tzw. "obcym terenie" i jest to zgodne z prawem o ile służy ogółowi. Oto konkretne sfinasowane przez miasto przykłady:
 • budowa przystanku kolejowego na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska
 • budowa przejścia podziemnego na dworcu kolejowym w Lęborku
 • iluminacje zabytkowych budynków na terenach parafialnych
 • lokalizacja siedziby Straży Miejskiej na terenach kolejowych
 • modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
 • modernizacja bądź wsparcie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich
 • wsparcie renowacji zabytków na terenach parafialnych i prywatnych
 • system monitoringu miejskiego zlokalizowany także na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku
 • wytyczanie, znakowanie i promowanie szlaków turystycznych (np. tzw. Szlak św. Jakuba)
 • sprzątanie rzeki Łeby.

  19.02.2015 Posiedz. Kom. Budżetowej
  Anlizowaliśmy szczegółowo proponowane zmiany do budżetu miasta na rok 2015. Odbyła sie też dyskusja na temat kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów.

  18.02.2015 O piwie na posiedz. Kom. Gospodarki Miejskiej nr 4
  M.in. analizowaliśmy projekty uchwał na sesję. Spotkaliśmy się także z Arkadiuszem Wentą, który zamierza otworzyć w Lęborku dwa browary. Pierwszy "przemysłowy" o zdolności produkcyjnej 2 mln litrów piwa rocznie przy ul. Pionierów, oraz mniejszy tzw. "restauracyjny" przy ul Węgrzynowicza.

  4.02.2015 Szkoliliśmy ws. budżetu obywatelskiego
  Około 20 lęborczan przybyło na zorganizowane przez nas (tj. stowarzyszenie Leborski Budżet obywatelski) szkolenie dla mieszkańców na temat możliwości zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

  27.01.2015 Elektroniczny system gosowania
  W sali rajców odbyła się prezentacji kilku wersji elektronicznego systemu dokumentowania głosowania. Jest sznasa, że od kwietnia iwedza jak głosowali poszczególnu=i radni będzie dobrze udokuemntowana i łatwo dostepna

  26.01.2015 Sesja budżetowa
  Po kilku godzinach obrad i wypracowaniu konsensusu udało się uchwalić budżet miasta na 2015 rok.

  21.01.2015 Na posiedz. Kom. Gospodarki Miejskiej nr 3
  M.in. analizowaliśmy projekt budżetu, złożyliśmy 17 propozycji zadań do uwzględnienia, analizowaliśmy jak pokonać ograniczenia w dostępności do przystanku kolejowego w Mostach dla mieszkańców os. Lębork-Wschód, z zainteresowaniem zapoznaliśmy się wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania fragmentu miasta w celu umożliwienia tzw. restauracyjnej produkcji piwa.

  15.01.2015 Na posiedz. Kom. Budżetowej nr 3
  M.in. analizowaliśmy projekt budżetu i zawnioskowaliśmy o precyzyjne wskazywanie w budżecie miasta konkretnych ulic przeznaczonych do budowy/remontu w danym roku budżetowym, poza wskazaniem tylko ogólnej łącznej kwoty na ten cel

  12.01.2015 Spotkanie na warsztatach Stowarzyszenia Iskierka Nadziei

  29.12.2014 Na III-ej Sesji Rady Miejskiej m.in.
  - wynagrodzenie burmistrza
  - zasady wspólpracy z organizacjami pozarządowymi
  - wyrażono zgodę na podział miasta Lęborka na sektory w przetargu na wywóz nieczystości
  - ustalono program profilaktyki alkoholowej i zasady dotacji dla prowadzących żłobki
  - sprzedaż kilku nieruchomości m.in. działki przy ul.Pionierów.


  18.12.2014 Na posiedzeniu Komisji Budżetowej nr 2: kierujemy kilka wniosków do Burmistrza m.in. ws. planów inwestycyjnych MPWiK

  17.12.2014 Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej nr: 2 kierujemy kilka wniosków do Burmistrza m.in. ws.kosztów MPWiK, a także ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli

  16.12.2014 Konsultacje ws. głównych tras rowerowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - zgłaszam kilka wniosków

  15.12.2014 Prezentacja projektu budżetu miasta na 2015 rok - pada sporo pytań

  10.12.2014 Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej nr 1
  Posiedzenie Komisji Budżetowej
  Konsultacje publiczne ws. rewitalizacji Parku Chrobrego

  8.12.2014 Spotkanie z Lęborskim Katolickim Stow. Osób Specjalnej Troski "Iskierka Nadziei"

  8.12.2014 II-ga sesja Rady Miejskiej: ślubowanie burmistrza, powołanie nowych stałych komisji rady

  7.12.2014 Wniosek do Starosty o opublikowanie na BIP brakujących protokołów z sesji z lat 2012-2014 Wniosek w realizacji

  5.12.2014 Uczestniczyłem w promocji kolejnej płyty zasłużonego zespołu Lewino.

  5.12.2014 Interwencja w MZGK ws. awarii oświetlenia (7 lamp) przy ul. A.Krajowej i Al. Wolności.
  Wniosek zrealizowano 6.12.2014

  2.12.2014 Do mieszkańców trafiła ulotka z informacją jak można się ze mną kontaktować w sprawach samorządowych

  1.12.2014 Złożyłem ponaglenie ws. opublikowania projektu budżetu miasta na 2015 na stronie BIP
  Wniosek zrealizowano 1.12.2014 ok. godz. 16.
  Tu można pobrać projekt uchwały ws. budżetu na 2015r.


  1.12.2014 Odebrałem zaświadczenie Terytorialnej Komisji Wyborczej o wyborze na radnego, następnie na sesji złożyłem ślubowanie i objąłem mandat radnego.

  22.11.2014 Uczestniczyłem w spotkaniu z Lęborskim Katolickim Stowarzyszeniem Osób Specjalnej Troski "Iskierka Nadziei" i odebrałem Tytuł Przyjaciela Stowarzyszenia.
  Zobacz Certyfikat

  16.11.2014 Zostałem wybrany radnym z okręgu nr 9 (Ul.Armii Krajowej, Okrzei, 1-go Maja, Bieszki) zyskując 34.4% głosów.