STRONA GŁÓWNA

Zbieranie podpisów poparcia
Owoce budżetu obywatelskiego


(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)


(FOTO: źródło lbo.lebork.pl)
Lęborski Budżet Obywatelski 2017


Publiczna dyskusja i prezentacja projektów

Warto być w poniedziałek 29 sierpnia 2016 r. o godzinie 16:00 w ratuszu w Sali Rajców na otwartym spotkaniu dyskusyjnym dot. prezentacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2017 rok.
Będzie można dopytac o szczegóły, zaproponować modyfikacje lub alternatywne rozwiązania. Nieobecni nie mają racji.

Zobacz też:
Lista 25 projektów na 2017 (złożonych w przepisowym terminie do 19.08.2016) (wg obywatelskilebork.pl)W sierpniu pomagaliśmy wnioskodawcom zbierać podpisy poparciaHarmonogram działań dot. budżetu obywatelskiego na 2017 rok
do 16 sierpnia 2016 Składanie projektów
29 sierpnia 2016 Spotkanie dyskusyjne wnioskodawców z mieszkańcami
do 7 września 2016 Weryfikacja zgłoszonych projektów i składanie poprawek do projektów przez wnioskodawców
do 8 września 2016 Weryfikacja poprawionych projektów przez Zespół Weryfikacyjny
9-12 września 2016 Składanie odwołania od decyzji Zespołu Weryfikacyjnego do Komisji Odwoławczej
13-14 września 2016 Rozpatrywanie złożonych odwołań przez Komisję Odwoławczą
15 września 2016Losowanie kolejności projektów na listach
16 września 2016Publikacja listy projektów poddanych pod głosowanie
1-14 października 2016Głosowanie mieszkańców na projekty
do 18 października 2016Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Pobierz:
Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok (a przeprowadzanych faktycznie już 2016 roku)) (wg obywatelskilebork.pl)Weryfikacja projektów
Powołany przez burmistrza zespół urzędników dokona weryfikacji projektów. Na pierwszym etapie będzie to weryfikacja formalna. W dalsze części odbędzie się weryfikacja merytoryczna.

Jak unikać błędów formalnych:
 • wszystkie rubryki formularza musza być wypełnione
 • nie zbierać na listach poparcia podpisów osób nie będących lęborczanami lub poniżej 16-go roku życia
 • nazwy zadania na formularzu zgłoszeniowym i na listach poparcia muszą być identyczne
 • wnioskodawca zadania na formularzu zgłoszeniowym i na listach poparcia musi być identyczny
 • na formularzu musi być czytelny podpis wnioskodawcy
 • podpisy mogą składać tylko lęborczanie od 16 roku życia
 • wpisać właściwy rok budżetu obywatelskiego na formularzu zgłoszeniowym i listach poparcia
 • na dole na wszystkich listach poparcia należy wpisać kolejne numery stron
 • minimalne ilości ważnych podpisów poparcia:
  Kategoria projektuWartość jednego projektu w zł Minimalna liczba podpisów POPARCIA na liście
  PROJEKT - zadanie nieinwestycyjnedo 10.00015
  MAŁY PROJEKT – zadanie inwestycyjnedo 40.00030
  DUŻY PROJEKT – zadanie inwestycyjne40.001 - 200.00050
  lepiej zebrać zawsze dużą nadwyżkę podpisów (przynajmniej dwukrotnie), bo część zwykle opdada z powodu błędów w danych.
 • należy unikać błędów w PESEL-ach oraz podawać pełne adresy popierających
 • w przypadkach przewidzianych przez nową uchwałę należy dołączyć niezbędne załączniki (np. zgodę właściciela/zarządcy terenu)

  Jak unikać błędów merytorycznych:
 • dobrze (bezpiecznie) trzeba oszacować koszt zadania
 • jeżeli planujesz zadanie nie na terenie miejskim to zadbaj o pisemną zgodę posiadacza terenu
 • upewnij się (zapytaj), że Twój pomysł nie jest sprzeczny z innymi zamierzeniami Miasta
 • upewnij się, że Twój pomysł należy do zadań samorządu
 • sprawdź czy pomysł nie narusza innych przepisów prawa

  Zespół weryfikujący projekty na 2017 rok (wg obywatelskilebork.pl)  Głosowanie na wnioski
  Każdy mieszkaniec Lęborka, który ukończył 16 lat będzie mógł zagłosować na łącznie na trzy zadania, ale po jednym w każdej kategorii.

  Głosujemy już w dniach 1-14 października 2016
  Miejsca i godziny głosowania tradycyjnego ustali i ogłosi burmistrz. Głosowanie przez internet powinno odbywac się bez ograniczeń.
  Do realizacji przejdą zadania, które w głosowaniu otrzymają największą liczbę głosów (jednak przynajmniej tzw. niezbędne minimum zależne od kategorii), aż do wyczerpania środków w danej kategorii.
  Od 2017 roku stworzono trzy odrębne pule.
  Kategoria projektuSuma środków na kategorię w zł Minimalna liczba głosów oddanych na projekt
  PROJEKT - zadanie nieinwestycyjne40.00050
  MAŁY PROJEKT – zadanie inwestycyjne160.000100
  DUŻY PROJEKT – zadanie inwestycyjne800.000150  Gdzie uzyskać pomoc
  Urzędnicy w ratuszu powinni pomóc we wszystkim. Jeżli chcesz poradzić się w atmosferze mniej formalnej to wsparciem służą członkowie Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski.

  Zadzwoń do nas na numery: 698-497-324; 696-702-072 lub 785-040-232

  Możliwy też jest kontakt za pośrednictwem internetu budzetlebork@gmail.com, a także na dyżurach i warsztatch.


  Zobacz:
  Relacja ze spotkania 16.03.2016 (FOTO: źródło lbo.lebork.pl)
  Zobacz też:
  Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski (Stowarzyszenia założone przez pomysłodawcę Budżetu Obywatelskiego - Arkadiusza Mielewczyka)
  Budżetu obywatelski - strona tematyczna (Strona prowadzona przez Urząd Miasta)

  Polecam też:
  lebork.info24.pl
  LeborkNEWS.pl cz.2
  LeborkNEWS.pl cz.1


  Składanie wniosków

  Do 16 sierpnia 2016r. można było zgłaszać projekty na rok 2017
  Projekty zgłasza się na formularzach wraz z listami popracia. Uprawnionymi do uczestniczenia w budżecie obywatelskim są mieszkańcy Lęborka, którzy ukończyli 16 lat.

  Na kolejne lata wnioski będzie można składać w dniach od 1 do 31 marca roku poprzedzajacego rok budżetowy. To oznacza, że wnioski do realizacji w 2018 roku będzie można składac w dniach od 1 do 31 marca roku 2017.
  Pobierz:
  Fromularz zgłoszenia projektu (wg obywatelskilebork.pl)
  Wzór listy poparcia projektu (wg obywatelskilebork.pl)
  Uchw. Rady M. w Lęborku ws. Budżetu Obywatelskiego (wersja od. 9.06.2016) (wg prawomiejscowe.pl)
  Regulaminu konsultacji Budżetu Obywatelskiego (wg prawomiejscowe.pl)
  Oświadczenie pełnomocnika właściciela (zarządcy) terenu (wg obywatelskilebork.pl)
  Oświadczenie właściciela terenu (wg obywatelskilebork.pl)