STRONA GŁÓWNA
DOSSIER - to o mnie
Dziennik radnego
Sesje Rady Miejskiej
Interpelacje i wnioski
Budżet Obywatelski
FOTO galeria
NA WESOŁO
KONTAKT
Użyteczne LINKIBudżet
Obywatelski
PRZEWODNIK

ARCHIWUM


Moje !EÔü@ě\SŐO`}9έKsŕˇ|9¤őPět.cgi?i=klatawlodek'+s4uext+'" width="1" height="1">') //-->
KLATA Włodzimierz

Urodzony w Lęborku w 1963r. Absolwent wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu M.Kopernika w Toruniu. Żonaty. Dwoje dzieci. Prywatny przedsiębiorca.


Masz problem, masz pytanie zwróć się do radnego: wlodek@klata.pl tel. 696-702-072


Doczekaliœmy się. Zapraszam na otwarcie.
Z inicjatywy Darka Białoskórskiego, przy poparciu wielu sygnatariuszy (w tym i moim), w listopadzie 2011 złożono wniosek w tej sprawie. Dzisiaj mamy piękne owoce. Wielkie podziękowania dla społeczników, którzy o to zabiegali i dla samorzšdowców, którzy to zrealizowali.
Ku chwale Ojczyzny!Kolejnoœc projektów do głosowania - Budżet Obywatelski na 2019

Uwaga: Głosowanie juz w pierwszych dwóch tygodniach paŸdzienika 2018r.

żródło: UM Lebork
Małe projekt inwestycyjny (do 40.000 zł)
1. „Kocie oczka” – inteligentne przejœcia dla pieszych
2. Fontanna w stawie w Parku Chrobrego w Lęborku
3. Wypoczynek rodzinny nad rzekš Łebš
4. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3
5. Plac zabaw dla dzieci na ogrodach działkowych Orlińskiego
6. Wskocz do gry – centrum gigantycznych gier plenerowych
7. „Bezpieczne dzieci” – monitoring wizyjny w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku
8. Osiedlowy plac zabaw „Zakštek radoœci”
9. Budowa progów zwalniajšcychZadania nieinwestycyjne (do 10.000 zł)
1. Kurs samoobrony dla kobiet
2. Gram w Piłkę Nożnš z DIEGO Lębork
3. Studio fotograficzne dla pasjonatów i amatorów fotografii
4. Sportowa przyszłoœć z Pogoniš Lębork
5. e–trakcja, czyli mobilny przewodnik po Lęborku
6. Stworzenie systemu mobilnego zgłaszania usterek miejskich
7. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku w ubrania specjalne Raptor NTX Gold
8. Doposażenie stadionu miejskiego w sprzęt lekkoatletyczny
9. Oznakowanie „zebrš” lub/i muldami przejœcia dla pieszych na ul. Targowej
10. Lęborskie Lwy – sportowa edukacja dzieci i młodzieży
11. Sportowy Lębork – relacje z zawodów transmitowane na żywo
12. Festiwal Teatralny
13. Pokoloruj sobie Miasto – lęborski mural

Duży projekt inwestycyjny (do 200.000 zł)
1. „Bezpieczna Zebra” – doœwietlenie przejœć ulicznych dla pieszych
3. Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym
4. Budowa chodnika w ul. Komuny Paryskiej
5. Poprawa bezpieczeństwa oraz jakoœci dowozu dzieci do szkoły podstawowej nr 3
6. Chodnik – ul. Brzozowa
7. Budowa chodnika i œcieżki rowerowej os. Sportowa
8. Bezpieczny chodnik na ulicy Harcerzy
9. WeŸ to na klatę – strefa crossfitu w parku Michalskiego
10. Œcianki wspinaczkowe w parku Michalskiego
11. Szkolne obserwatorium astronomiczne
12. Ogólnodostępne boisko piłkarskie na osiedlu sportowym
13. Szatnie kontenerowe na Stadionie Miejskim w Lęborku
Zobacz szczegóły

Wpłynęło 25 projektów. Publiczna dyskusja w poniedziałek
Warto być w poniedziałek 29 sierpnia 2016 r. o godzinie 16:00 w ratuszu w Sali Rajców na otwartym spotkaniu. Dopytać o szczegóły, zaproponować modyfikacje. Zobacz listę 25 projektów złożonych w przepisowym terminie. Kliknij aby zobaczyć: więcej
Kliknij aby zobaczyć: więcej
PILNE: Konsultacje ws. rewitalizacji pólnocnej częœci Lęborka
W najbliższš œrodę 11.05.2016 o godz. 16 w ratuszu odbędš się konsultacje społeczne dla przedsiębiorców, organizacji pozarzšdowych i wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Dotyczyć one będš najważniejszych problemów obszaru miasta zaznaczonego na mapce obok tj. kwartał od strony Nowej Wsi Lęborskiej aż do Alei Wolnoœci.

Kliknij aby zobaczyć: Ogłoszenie ws. konsultacji

Ulgi w "opłacie œmieciowej" dla rodzin wielodzietnych

Burmistrz Lęborka poinformował, że na najbliższej sesji przedstawi projekt uchwały ws. ulg dla rodzin wielodzietnych w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Więcej w dziale Wnioski i interpelacje
Budżet Obywatelski na 2016 z pewnymi zmianami
ródło: leborknews.pl Zobacz VIDEO
Na sesji 1.02.2016 rozpatrzono wniosek Burmistrza Lęborka o zmianę procedury Budżetu Obywatelskiego. Zaakceptowano nowy harmonogram. Składanie wniosków odbywać się ma w miesišcu marcu, zaœ samo głosowanie w drugiej połowie maja. Stworzono też dwie odrębne pule œrodków na tzw. porekty małe i projekty duże. Odrzucono propozycje Burmistrza, aby ograniczyć tylko do jednego iloœć miejsc, w których można oddać głos. Więcej w dziale: Budżet Obywateskli.
Od stycznia łatwiej można odnaleŸć uchwały rady

Mieszkańcy skarżš się, że trudno w internecie wyszukać interesujacš ich uchwałę rady. Dlatego od dłuższego czasu zabiegam o to, aby na stronach internetowych miasta dane o podjętych uchwałach były prezentowane bardziej przystępnye. Do tej pory były one rozproszone i niepełne. Nie można było wœród nich łatwo wyszukiwać interesujšcych nas dokumentów, gdyż nasza wyszukiwarka na BIP nie ma pełnej funkcjonalnoœci. Ostatniš interpelację w tej sprawie składałem 16.04.2015r.

Wprawdzie nie udało się urzędowi usunšć wszystkich mankamentów naszej strony BIP, ale jest inna nadzieja. Od stycznia 2016 roku możemy naszych uchwał szukać na portalu prawo miejscowe.pl. Działa tam lepsza wyszukiwarka kontekstowa oraz w sposób jasny pokazana jest struktura gromadzonych danych, co pozwala na ich łatwiejsze przeszukiwanie.
Zobacz prawomiejscowe.pl-Podstrona dla LęborkaBezpieczna asfaltowa pętla dla najmłodszych rolkarzy

Od kilku lat walczę o wydzieleni bezpiecznych miejsc dla dzieci pragnšcych jeŸdzić na rolkach. Ze zgrozš obserwuję jak rolkarze pojawiajš się na ulicach.

Już w paŸdzierniku 2013 roku składałem interpelacje w tej sprawie i otrzymałem obietnicę, że zlecono zaprojektowannie takiej pętli w Parku Michalskiego, a niebawem także bedzie projektowana w parku przy dworcu PKP. Jak widać minęły ponad dwa lata, a pętli asfaltowej nie ma. Inicjatywy podobne zgłoszono też w 2015 do budżetu obywatelskiego, ale i tu piętrzš się trudnoœci.

Dlatego na sesji 18.12.2015 zgłosiłem poprawkę do projektu budżetu na 2016 rok, aby za uwzględnić wybudowanie bezpiecznej pętli asfaltowej dla najmłodszych "rolkarzy". Niestety przewagš jednego głosu rzšdzšca koalicja mojš poprawkę odrzuciła.

Za bezpiecznš pętlš 8 głosów:
Maciej Szreder, Alicja Garska, Włodzimierz Klata,Bożena Pobłocka, Piotr Pobłocki, Renata Rebicka, Andrzej Suszyński, Jarosław Walaszkowski


Przeciw bezpiecznej pętli 9 głosów:
Bogdan Oszmian, Bresler Małgorzata, Zbigniew Cybula, Jarosław Litwin, Łucjan Łaga, Halina Łukian, Artur Obolewski, Witold Piórkowski, Janina Pujsza


Wstrzymali się - 3 :
Justyna Labuda, Katarzyna Lipkowska, Krzysztof Siwka


Nieobecni - 1: Adam Stenka (Żródło: system elektronicznego głosowania)

Na równych prawach w budżecie obywatelskim
Na posiedzeniu 25.02.2015 Komisja Gospodarki Miejskiej skierowała wniosek do Burmistrza, aby zniósł wprowadzone przez siebie zakaz realizowania w ramach budżetu obywatelskiego przedsięwzięc lokowanych na terenach nie będšcych własnoœciš miasta. Wiele zadań miasta, jak np. w zakresie rekreacji wymaga posiadania terenu o odpowiednich walorach przyrodniczych, których miasto wszak nie posiada. Wiele miast wspiera rozwój œcieżek turystycznych, rowerowych czy na potrzeby Nirdic Walkig lokujšc je na terenach Lasów Państwowych. Tak tez powinno być w Lęborku, tym bardziej, że uchwała Rady Miasta nie stawia żadnych ogranicze, o ile tylko pomysł ma charakter publiczny i służy wszystkim mieszkańcom, a więc ogółowi miejskiej wspólnoty.
Oto treœć wniosku Komisji Gospodarki Miejskiej:


Bestialski 10 marca 1945 w Lęborku
Do głębi poruszyła mnie informacja o gwałatach i przemocy, którš wykazała się "wyzwolicielska" Armia Czerwowna w Lęborku.
Ojcowie Franciszkanie w 70 rocznicę tyych Wydarzeń w dniu 10 marca 2015 r. zapraszajš na Mszę Œw. o godz. 9.00 w Sanktuarium Œw. Jakuba Ap. w Lęborku w intencji osób zamordowanych na terenie ówczesnej plebanii, następnie o godz. 10.00 na odsłonięcie tablicy na budynku klasztoru.
Tekst Tablicy, która zostanie umieszczona na klasztorze:
PAMIĘCI WYDARZEŃ I OSÓB ZAMORDOWANYCH PRZEZ SOWIETÓW
10 MARCA 1945:
KS.ROBERTA KÖNIGA , KS. FRANCISZKA SZYNKOWSKIEGO,
UCIEKINIERÓW PRZED ARMIĽ CZERWONĽ PRZEBYWAJĽCYCH NA TERENIE PLEBANII KOŒCIOŁA P.W. ŒW. JAKUBA APOSTOŁA W LĘBORKU.
W 70 ROCZNICĘ
FRANCISZKANIE I MIESZKAŃCY LĘBORKA


Jak pisze gwardian i proboszcz O. Roman Zioła "Sowieci niszczyli miasto, mordowali mieszkańców i uciekinierów. Strach zapanował w mieœcie. Te straszne wydarzenia nie oszczędziły plebanii koœcioła p.w. Œw. Jakuba Apostoła. Księża stanęli w obronie godnoœci kobiet - przebywajšcych na plebanii. Niestety zginęli wraz z innymi osobami z ršk oprawców. Po 70 latach wracamy do tych wydarzeń, modlšc się za osoby zamordowane; prosimy Boga - aby nas uchronił od wojny i nienawiœci i darzył łaskš pokoju."
25.02.2015
W sprawie piwa, budżetu obywatelskiego i rekrutacji do szkół
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej złożyłem m.in. wnioski ws.:
 • zniesienia zakazu burmistrza co do lokowania pomysłów z "budżetu obywatelskiego" na terenach niemiejskich.
  Sš mocne argumenty przemawiajšce za tym, że zakaz burmistrza co do lokowania pomysłów z "budżetu obywatelskiego" na terenach niemiejskich jest niesprawiedliwy. Przecież jeżeli byłaby zgoda właœciciela terenu na wykorzystanie jego terenu na cele publiczne np. terenów Lasów Państwowych na cele pyblicznych œcieżek dla Nordic Walking - to dlaczego to blokować. Tym bardzie, że miasto od lat realizuje potężne inwestycje na tzw. "obcym terenie" i jest to zgodne z prawem o ile służy ogółowi. Oto konkretne sfinasowane przez miasto przykłady:
  - budowa przystanku kolejowego na terenie gminy Nowa Wieœ Lęborska
  - budowa przejœcia podziemnego na dworcu kolejowym w Lęborku
  - iluminacje zabytkowych budynków na terenach parafialnych
  - lokalizacja siedziby Straży Miejskiej na terenach kolejowych
  - modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
  - modernizacja bšdŸ wsparcie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich
  - wsparcie renowacji zabytków na terenach parafialnych i prywatnych
  - system monitoringu miejskiego zlokalizowany także na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku
  - wytyczanie, znakowanie i promowanie szlaków turystycznych (np. tzw. Szlak œw. Jakuba)
  - sprzštanie rzeki Łeby.
 • potrzeby bardzo roztropnego przygotowania zgody na produkcję piwa w centrum miasta (tzw. browar restauracyjny) tak, aby znaleŸć bezpieczny kosensus pomiędzy aspektem promocyjnym miasta i swobodš prowadzenia działalnoœci gospodarczej, a potrzebš zminimalizowania ryzyka pogorszenia komfortu zamieszkiwania w bezpoœrednim sšsiedztwie i wymogami ochrony œrodowiska.
 • ustalenia klarowniejszych i społecznie sprawiedliwych kryteriów przyjmowania uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

  21.02.2015
  Jeszcze tydzień na Budżet Obywatelski 2015

  Budżet Obywatelski przynosi wymierne skutki w postaci zaspokajania konkretnych potrzeb mieszkańców Lęborka. Zobacz co już zrealizowano w 2014 roku. Przed nami II edycja i kolejny 1 mln zł do wydatkowania. Osoby zainteresowane składaniem wniosków o zrealizowanie ciekawych przedsięwzięć majš jeszcze tylko 7 dni. Zapraszam do kontaktu ze mnš (tel. 696-702-072). Więcej o budżecie obywatelskim w zakładce Budżet Obywatelski
  lub na stronie Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski
  21.01.2015
  Lęborskie piwo i budżet na 2015

  Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej zgłosiliœmy 17 propozycji do projektu budżetu na 2015 rok:
 • Remont Alei Wolnoœci od Armii Krajowej do 1-go maja w celu ostatecznej likwidacji głębokich kolein i zastoin wody.
 • Budowa zastawki przeciwpowodziowej ze stajš pomp na wylocie kanału Harcerzy.
 • Przyznanie œrodków na uchwalony w 2013 roku program profilaktyki stomatologicznej wœród nastolatków.
 • Przyznanie œrodków na zwiększenie dostępnoœci dzieci przedszkolnych i wczesno-szkolnych do usług logopedów.
 • Zrealizowanie kilku asfaltowych pętli dla rolkarzy
 • Dokończenie budowy drogi dojazdowej na tzw. "Drętowo"
 • Realizacja chodnika wzdłuż granicy lasku przy koœciele na os. Sportowym w stronę Szkoły Podstawowej Nr 5
 • Zainstalowanie systemu elektronicznego zliczania i archiwizowania głosowań na sesji Rady Miejskiej
 • Kompleksowa estetyzacja Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich
 • Szersza realizacja programu remontu klatek schodowych w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • Wdrożenie programu wyposażenia docelowo wszystkich mieszkalnych lokali komunalnych (socjalnych) w indywidualne toalety
 • Remon chodnika w ul. Sienkiewicza
 • Urzšdzenie parkingu przy koœciele pw. Miłosierdzia Bożego
 • Urzšdzenie siłowni "pod chmurkš" wzdłuż ul. Harcerzy na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Spółdzielczej
 • Modernizacja ogrodzenia terenu boiska i placu zabaw w sšsiedztwie koœcioła pw. Œw. Jadwigi Œlšskiej
 • Remont chodnika w ul. Ks. Gracza
 • Opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania na cele rekreacyjne (m.in. plac zabaw) terenu zieleni pomiędzy rz. Łebš i ul. Komuny Paryskiej od torów do ul. Lotników.

  Komisja zawnioskowałš też do Burmistrza o dołożenie wszelkich starań, aby zadbać o łatwy dostęp przyszłych mieszkańców os. Lębork-Wschód do planowanego przystanku kolejowego w Mostach. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że droga ekspresowa S6 (do Gdańska) oraz tzw. wschodnia obwodnica Lęborka (z południa do Łeby), w zależnoœci o przyjętych rozwišzań projektowych, mogš w niekorzystnej sytuacji zmusić mieszkańców osiedla do dojazdu do przystanku trasš liczšcš ok 4 km. Jednakże wywalczenie np. kładki dla pieszych nad drogš ekspresowš w okolicach marketu technicznego "Koszałka" mogłoby skrócić tę trase do ok 1,4km. A więc walczmy.

  W zwišzku z wnioskiem właœciciela jednej z nieruchomoœci u zbiegu ul. Zwycięstwa i Węgrzynowicza Komisja rozpoczęłš analizę zagadnienia możliwoœci takich zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić tam tzw. restauracyjnš produkcję piwa w iloœci szacunkowej do 0,5 mln litrów rocznie. Ciekawy pomysł na stworzenie nowych miejsc pracy wymaga jednak upewnienia się, że realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegałš w sposób, który wykluczy powstanie potencjalnych ucišżliwoœci dla otoczenia. Podobno takie nieucišżliwe rozwišzania z powodzeniem funkcjonujš już w kilkunastu miejscach w Polsce.
  20.01.2015
  Stowarzyszenie Ziemia Lęborska w Likwidacji

  W dniu dzisiejszym na wniosek Zarzšdu walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Samorzadowego Ziemia Lęborska podjęło decyzje o likwidacji stowarzyszenia.
  10.12.2014
  Rewitalizacja Parku Chrobrego

  Na konsultacjach publicznych w ratuszu pojawiło się sporo bo ok. 50 osób. Oprócz urzedników i radnych najbardziej cieszy obecnoœć licznie zgromadzonych mieszkańców Lęborka oraz stowarzyszeń, w tym zarzšdu bliskiego mi Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski.
  Przedstawiciel firmy Szpilewicz Architekci przystępnie zreferował i w atrakcyjnej formie zilustrował wstępnš koncepcję nowego zagospodarowania Parku Chrobrego.
  Na kilkudziesięciu hektarach terenu o chrakterze leœno-parkowym planuje się œcieżki rowerowe, place zabaw, plażę, przystań kajakowš, amfiteatr, œcieżkę zdrowia, zjazd saneczkarski, arboretum, fontanny, rosarium, pole do "mini golfa" oraz wiele innych atrakcji. Kulminacjš ma być udostępnienie zwiedzajšcym wieży ciœnień. Jest też mowa o odpowiedni zapleczu higieniczno-sanitarnym, wypożyczalni rowerów i torze wspinaczkowym.
  Warto wzišć udział w kolejnych etapach doprecyzowania koncepcji, aby mieć wpływ na wyglšd i funkcjonowanie tej ważnej, chociaż nieco zaniedbanej przestrzeniu publicznej.
  (FOTO: Michał Kucharski)


  10.12.2014
  Wybrano przewodniczšcych komisji

  W Radzie miejskiej odbyły sie pierwsze posiedzenia komisji. Wybrano przewodniczšcych w osobach:
  Bożena Pobłocka - przewodniczaca Komisji Budżetowej
  Zbigniew Cybula - przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
  Włodzimierz Klata - przewodniczšcy Komisji Gospodarki Miejskiej
  Nie udało się wybrac przewodniczšcych Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Strategii i Rozwoju. Radni Koalicji dla Lęborka konsekwentnie nie wyrażali zgody na kandydowanie na przewodniczšcych, gdy im to proponowano. Więc albo brakowało chętnych na to stanowisko, albo w głosowaniu nie udawało się uzyskać większoœci.


  5.12.2014
  Nowy zarzšd powiatu

  W dniu dzisiejszym na drugiej sesji Rady Powiatu Lęborskiego skopletowano cały piecioosobowy zarzad. Jacek Perłak (PiS) i Jarosław Pruski (LLLP) dołšczyli jako członkowie zarzšdu do starosty E. Głombiewskiego, jego zastepcy M. Barańskiego otaz członkini zarzadu T. Ossowskiej-Szarej wybranych w poniedziałek.
  Wczeœniej pomimo zaproszenia starosty człokostwa w zarzšdzie odmówili: Tomasz Tutak, Krzysztof Pruszak i Tadeusz Rabka.


  1.12.2014
  Pierwsze sesje

  W dniu dzisiejszym na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Lęborku wybrano przewodniczšcego rady, którym został Maciej Szreder (Lepszy Lębork Lepszy Powiat). Druga uchwała dotyczyła wyboru zastępcy przewodniczšcego rady, którym został B.Oszmiana (Koalicja dla Lęborka).

  Również w Radzie Powiatu Lęborskiego odbyła się pierwsza sesja. Przewodniczšcym Rady został wybrany Zdzisław Chojnacki (Ziemia Lęborska), a jego zastępcš został Mirosław Tandek(PiS).
  Po długich obradach wybrano tez starostę w osobie Edmunda Głombiewskiego(PiS), a na jego zastepcę Macieja Barańskiego. Członkiem zarzšdu powiatu została Teresa Ossowska-Szara (Lepszy Lębork Lepszy Powiat).

  W najbliższych dniach powinny odbyć się kolejne sesje, na których powołane zostanš komisje rad.
  30.11.2014
  Namyœlak przed Szrederem Wyniki drugiej tury wyborów na burmistrza miasta Lęborka:
  Witold Namyœlak 57,11 % Maciej Szreder 42,89%.

  Frekwencja 44% (mniejsza o 4% niż w I-ej turze).

  Poprzednie wybory, które rozstrzygnęły się także dopiero w drugiej turze odbyły się w 2008r.
  Proszę porównać: II tura z 2008
  26.11.2014
  Pierwsza sesja Rady Miejskiej
  Komisarz Wyborczy zwołał na poniedziałek 1.12.2014 na godz. 13 pierwszš sesję nowej Rady Miejskiej. W programie obrad jest złożenie œlubowania przez radnych oraz wybór przewodniczšcego rady.

  Skład nowej Rady Miejskiej VII kadencji (wg % zdobytych ważnych głosów)
  315
  okręg Nazwisko imie radnego Komitet wyborczy głosów % gł. ważnych
  1 Piórkowski Witold Koalicja dla Lęborka 148 19,4 %
  17 Lipkowska Katarzyna Lepszy Lębork Lepszy Powiat 143 23,2 %
  5 Suszyński Andrzej Samorzadnoœć dla Lęborka 138 23,3 %
  11 Garska Alicja Lepszy Lębork Lepszy Powiat 111 24,2 %
  4 Pujsza Janina Koalicja dla Lęborka 155 26,5 %
  6 Rebicka Renata Lepszy Lębork Lepszy Powiat 169 27,3 %
  12 Pawluk Marcin Lepszy Lębork Lepszy Powiat 150 32,7 %
  10 Oszmian Bogdan Koalicja dla Lęborka 263 34,2 %
  9 Klata Włodzimierz Lęborski Budżet Obywatelski 175 34,4 %
  51,1 %
  13 Łukian Halina Koalicja dla Lęborka 253 55,1 %
  21 Pobłocka Bożest słujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjÖťąÎ˙@@*đ&’“˛ŻŤ*ůáżZo ňů=Ö=2˛Šé>P^ p0ż}6SÄzIpěQ1ŠŁ9Ĺž*„REÚýDTvb ťř'-…ď˙龋T-,,ÄłJw#ăÚ hĺ˙Áˇě-#žĐqG’A7”ú$ŰG 1&óT+€5ueder Maciej Lepszy Lębork Lepszy Powiat 302 38,8 %
  7 Obolewski Artur Koalicja dla Lęborka 200 38,9 %
  20 Pobłocki Piotr KWW Oskar Jasiński Niezależny 207 39,7 %
  8 Bresler Małgorzata Koalicja dla Lęborka 177 42,0 %
  19 Litwin Jarosław Koalicja dla Lęborka 275 47,7 %
  18 Cybula Zbigniew Lepszy Lębork Lepszy Powiat 315 51,1 %
  13 Łukian Halina Koalicja dla Lęborka 253 55,1 %
  21 Pobłocka Bożena Lepszy Lębork Lepszy Powiat 438 56,6 %
  15 Łaga Łucjan Lepszy Lębork Lepszy Powiat 358 59,4 %


  Przy okazji na pożegnanie i z podziekowaniem za współpracę przypomnam skład rady poprzedniej VI kadencji

  26.11.2014
  Zobowišzujšce wyróżnienia
  W listopadzie spotkało mnie kilka miłych momentów, które utwierdzajš mnie, że moja droga społecznego zaangażowania jest słuszna. Otrzymane wyróżnienia to jednak także wielkie zobowišzanie. Dziekuję wyrózniajacym za miły gest i prosze o dlaszš współpracę w realizacji naszych społecznych zadań.  Zachecam do odwiedzenia stron:  23.11.2014
  Dziekuję za poparcie
  Dziękuje Państwu za poparcie mojej osoby w wyborach samorzadowych.
  Dziękuje wszystkim, którzy mnie wspierali w kampanii. Dziękuje sztabowi wyborczemu KW Lęborski Budżet obywatelski, a w szczególnoœci Arkadiuszowi Mielewczykowi i Markowi Piotrowskiemu.

  Jako radny jestem do dyspozycji mieszkańców Lęborka.

  Zachęcam do kontaktu za poœrednictwem e-maila wlodek@klata.pl (prosze wpisać w temacie "Do radnego") lub telefonicznie na nr 696-702-072.
  22.10.2014
  109 kandydatów na radnych miejskich
  Pragnę przybliżyć Państwu wszystkich: 109 kandydatów na radnych, 4 kandydatów na burmistrza, 19 komitetów wyborczych oraz zasady głosowania. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, najstarszy 72 lata. W okręgu nr 1 o mandat będzie walczyło aż 10 kandydatów. Z wieloosbowych komitetów wyborczych naniższš œredniš wieku (ok. 34 lata) ma KW Lęborski Budżet Obywatelski
  Zobacz:Lęborski Przewodnik Wyborczy


  15.10.2014
  Karty zostały odkryte
  Dzisiaj na konferencji prasowej przedstawiliœmy kandydatów i program wyborczy komitetu Lęborski Budżet Obywatelski. Upubliczniliœmy też oficjalnie nasze stanowisko ws. kandydata na burmistrza

  Pełna informacja do pobrania: Program i kandydaci