STRONA GŁÓWNA
DOSSIER - to o mnie
Dziennik radnego
Sesje Rady Miejskiej
Interpelacje i wnioski
Budżet Obywatelski
FOTO galeria
NA WESOŁO
KONTAKT
Użyteczne LINKIBudżet
Obywatelski
PRZEWODNIK

ARCHIWUM


Moje interpelacje 2010-2014
Wydarzenia z lat 2010-2014
Wybory samorządowe 2010
Wydarzenia z lat 2006-2010
Efekty kadencji 2006-2010KLATA Włodzimierz

Urodzony w Lęborku w 1963r. Absolwent wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu M.Kopernika w Toruniu. Żonaty. Dwoje dzieci. Prywatny przedsiębiorca.


Masz problem, masz pytanie zwróć się do radnego: wlodek@klata.pl tel. 696-702-072

Wpłynęło 25 projektów. Publiczna dyskusja w poniedziałek
Warto być w poniedziałek 29 sierpnia 2016 r. o godzinie 16:00 w ratuszu w Sali Rajców na otwartym spotkaniu. Dopytać o szczegóły, zaproponować modyfikacje. Zobacz listę 25 projektów złożonych w przepisowym terminie. Kliknij aby zobaczyć: więcej


Składanie projektów budżetu obywatelskiego na 2017 rok tylko do 16 sierpnia roku 2016


Kliknij aby zobaczyć: więcej
PILNE: Konsultacje ws. rewitalizacji pólnocnej części Lęborka
W najbliższą środę 11.05.2016 o godz. 16 w ratuszu odbędą się konsultacje społeczne dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Dotyczyć one będą najważniejszych problemów obszaru miasta zaznaczonego na mapce obok tj. kwartał od strony Nowej Wsi Lęborskiej aż do Alei Wolności.

Kliknij aby zobaczyć: Ogłoszenie ws. konsultacji

Ulgi w "opłacie śmieciowej" dla rodzin wielodzietnych

Burmistrz Lęborka poinformował, że na najbliższej sesji przedstawi projekt uchwały ws. ulg dla rodzin wielodzietnych w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Więcej w dziale Wnioski i interpelacje
Budżet Obywatelski na 2016 z pewnymi zmianami
Źródło: leborknews.pl Zobacz VIDEO
Na sesji 1.02.2016 rozpatrzono wniosek Burmistrza Lęborka o zmianę procedury Budżetu Obywatelskiego. Zaakceptowano nowy harmonogram. Składanie wniosków odbywać się ma w miesiącu marcu, zaś samo głosowanie w drugiej połowie maja. Stworzono też dwie odrębne pule środków na tzw. porekty małe i projekty duże. Odrzucono propozycje Burmistrza, aby ograniczyć tylko do jednego ilość miejsc, w których można oddać głos. Więcej w dziale: Budżet Obywateskli.
Od stycznia łatwiej można odnaleźć uchwały rady

Mieszkańcy skarżą się, że trudno w internecie wyszukać interesujacą ich uchwałę rady. Dlatego od dłuższego czasu zabiegam o to, aby na stronach internetowych miasta dane o podjętych uchwałach były prezentowane bardziej przystępnye. Do tej pory były one rozproszone i niepełne. Nie można było wśród nich łatwo wyszukiwać interesujących nas dokumentów, gdyż nasza wyszukiwarka na BIP nie ma pełnej funkcjonalności. Ostatnią interpelację w tej sprawie składałem 16.04.2015r.

Wprawdzie nie udało się urzędowi usunąć wszystkich mankamentów naszej strony BIP, ale jest inna nadzieja. Od stycznia 2016 roku możemy naszych uchwał szukać na portalu prawo miejscowe.pl. Działa tam lepsza wyszukiwarka kontekstowa oraz w sposób jasny pokazana jest struktura gromadzonych danych, co pozwala na ich łatwiejsze przeszukiwanie.
Zobacz prawomiejscowe.pl-Podstrona dla LęborkaBezpieczna asfaltowa pętla dla najmłodszych rolkarzy

Od kilku lat walczę o wydzieleni bezpiecznych miejsc dla dzieci pragnących jeździć na rolkach. Ze zgrozą obserwuję jak rolkarze pojawiają się na ulicach.

Już w październiku 2013 roku składałem interpelacje w tej sprawie i otrzymałem obietnicę, że zlecono zaprojektowannie takiej pętli w Parku Michalskiego, a niebawem także bedzie projektowana w parku przy dworcu PKP. Jak widać minęły ponad dwa lata, a pętli asfaltowej nie ma. Inicjatywy podobne zgłoszono też w 2015 do budżetu obywatelskiego, ale i tu piętrzą się trudności.

Dlatego na sesji 18.12.2015 zgłosiłem poprawkę do projektu budżetu na 2016 rok, aby za uwzględnić wybudowanie bezpiecznej pętli asfaltowej dla najmłodszych "rolkarzy". Niestety przewagą jednego głosu rządząca koalicja moją poprawkę odrzuciła.

Za bezpieczną pętlą 8 głosów:
Maciej Szreder, Alicja Garska, Włodzimierz Klata,Bożena Pobłocka, Piotr Pobłocki, Renata Rebicka, Andrzej Suszyński, Jarosław Walaszkowski


Przeciw bezpiecznej pętli 9 głosów:
Bogdan Oszmian, Bresler Małgorzata, Zbigniew Cybula, Jarosław Litwin, Łucjan Łaga, Halina Łukian, Artur Obolewski, Witold Piórkowski, Janina Pujsza


Wstrzymali się - 3 :
Justyna Labuda, Katarzyna Lipkowska, Krzysztof Siwka


Nieobecni - 1: Adam Stenka (Żródło: system elektronicznego głosowania)

Na równych prawach w budżecie obywatelskim
Na posiedzeniu 25.02.2015 Komisja Gospodarki Miejskiej skierowała wniosek do Burmistrza, aby zniósł wprowadzone przez siebie zakaz realizowania w ramach budżetu obywatelskiego przedsięwzięc lokowanych na terenach nie będących własnością miasta. Wiele zadań miasta, jak np. w zakresie rekreacji wymaga posiadania terenu o odpowiednich walorach przyrodniczych, których miasto wszak nie posiada. Wiele miast wspiera rozwój ścieżek turystycznych, rowerowych czy na potrzeby Nirdic Walkig lokując je na terenach Lasów Państwowych. Tak tez powinno być w Lęborku, tym bardziej, że uchwała Rady Miasta nie stawia żadnych ogranicze, o ile tylko pomysł ma charakter publiczny i służy wszystkim mieszkańcom, a więc ogółowi miejskiej wspólnoty.
Oto treść wniosku Komisji Gospodarki Miejskiej:


Bestialski 10 marca 1945 w Lęborku
Do głębi poruszyła mnie informacja o gwałatach i przemocy, którą wykazała się "wyzwolicielska" Armia Czerwowna w Lęborku.
Ojcowie Franciszkanie w 70 rocznicę tyych Wydarzeń w dniu 10 marca 2015 r. zapraszają na Mszę Św. o godz. 9.00 w Sanktuarium Św. Jakuba Ap. w Lęborku w intencji osób zamordowanych na terenie ówczesnej plebanii, następnie o godz. 10.00 na odsłonięcie tablicy na budynku klasztoru.
Tekst Tablicy, która zostanie umieszczona na klasztorze:
PAMIĘCI WYDARZEŃ I OSÓB ZAMORDOWANYCH PRZEZ SOWIETÓW
10 MARCA 1945:
KS.ROBERTA KÖNIGA , KS. FRANCISZKA SZYNKOWSKIEGO,
UCIEKINIERÓW PRZED ARMIĄ CZERWONĄ PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PLEBANII KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W LĘBORKU.
W 70 ROCZNICĘ
FRANCISZKANIE I MIESZKAŃCY LĘBORKA


Jak pisze gwardian i proboszcz O. Roman Zioła "Sowieci niszczyli miasto, mordowali mieszkańców i uciekinierów. Strach zapanował w mieście. Te straszne wydarzenia nie oszczędziły plebanii kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła. Księża stanęli w obronie godności kobiet - przebywających na plebanii. Niestety zginęli wraz z innymi osobami z rąk oprawców. Po 70 latach wracamy do tych wydarzeń, modląc się za osoby zamordowane; prosimy Boga - aby nas uchronił od wojny i nienawiści i darzył łaską pokoju."
25.02.2015
W sprawie piwa, budżetu obywatelskiego i rekrutacji do szkół
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej złożyłem m.in. wnioski ws.:
 • zniesienia zakazu burmistrza co do lokowania pomysłów z "budżetu obywatelskiego" na terenach niemiejskich.
  Są mocne argumenty przemawiające za tym, że zakaz burmistrza co do lokowania pomysłów z "budżetu obywatelskiego" na terenach niemiejskich jest niesprawiedliwy. Przecież jeżeli byłaby zgoda właściciela terenu na wykorzystanie jego terenu na cele publiczne np. terenów Lasów Państwowych na cele pyblicznych ścieżek dla Nordic Walking - to dlaczego to blokować. Tym bardzie, że miasto od lat realizuje potężne inwestycje na tzw. "obcym terenie" i jest to zgodne z prawem o ile służy ogółowi. Oto konkretne sfinasowane przez miasto przykłady:
  - budowa przystanku kolejowego na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska
  - budowa przejścia podziemnego na dworcu kolejowym w Lęborku
  - iluminacje zabytkowych budynków na terenach parafialnych
  - lokalizacja siedziby Straży Miejskiej na terenach kolejowych
  - modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
  - modernizacja bądź wsparcie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich
  - wsparcie renowacji zabytków na terenach parafialnych i prywatnych
  - system monitoringu miejskiego zlokalizowany także na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku
  - wytyczanie, znakowanie i promowanie szlaków turystycznych (np. tzw. Szlak św. Jakuba)
  - sprzątanie rzeki Łeby.
 • potrzeby bardzo roztropnego przygotowania zgody na produkcję piwa w centrum miasta (tzw. browar restauracyjny) tak, aby znaleźć bezpieczny kosensus pomiędzy aspektem promocyjnym miasta i swobodą prowadzenia działalności gospodarczej, a potrzebą zminimalizowania ryzyka pogorszenia komfortu zamieszkiwania w bezpośrednim sąsiedztwie i wymogami ochrony środowiska.
 • ustalenia klarowniejszych i społecznie sprawiedliwych kryteriów przyjmowania uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

  21.02.2015
  Jeszcze tydzień na Budżet Obywatelski 2015

  Budżet Obywatelski przynosi wymierne skutki w postaci zaspokajania konkretnych potrzeb mieszkańców Lęborka. Zobacz co już zrealizowano w 2014 roku. Przed nami II edycja i kolejny 1 mln zł do wydatkowania. Osoby zainteresowane składaniem wniosków o zrealizowanie ciekawych przedsięwzięć mają jeszcze tylko 7 dni. Zapraszam do kontaktu ze mną (tel. 696-702-072). Więcej o budżecie obywatelskim w zakładce Budżet Obywatelski
  lub na stronie Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski
  21.01.2015
  Lęborskie piwo i budżet na 2015

  Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej zgłosiliśmy 17 propozycji do projektu budżetu na 2015 rok:
 • Remont Alei Wolności od Armii Krajowej do 1-go maja w celu ostatecznej likwidacji głębokich kolein i zastoin wody.
 • Budowa zastawki przeciwpowodziowej ze stają pomp na wylocie kanału Harcerzy.
 • Przyznanie środków na uchwalony w 2013 roku program profilaktyki stomatologicznej wśród nastolatków.
 • Przyznanie środków na zwiększenie dostępności dzieci przedszkolnych i wczesno-szkolnych do usług logopedów.
 • Zrealizowanie kilku asfaltowych pętli dla rolkarzy
 • Dokończenie budowy drogi dojazdowej na tzw. "Drętowo"
 • Realizacja chodnika wzdłuż granicy lasku przy kościele na os. Sportowym w stronę Szkoły Podstawowej Nr 5
 • Zainstalowanie systemu elektronicznego zliczania i archiwizowania głosowań na sesji Rady Miejskiej
 • Kompleksowa estetyzacja Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich
 • Szersza realizacja programu remontu klatek schodowych w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • Wdrożenie programu wyposażenia docelowo wszystkich mieszkalnych lokali komunalnych (socjalnych) w indywidualne toalety
 • Remon chodnika w ul. Sienkiewicza
 • Urządzenie parkingu przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego
 • Urządzenie siłowni "pod chmurką" wzdłuż ul. Harcerzy na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Spółdzielczej
 • Modernizacja ogrodzenia terenu boiska i placu zabaw w sąsiedztwie kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej
 • Remont chodnika w ul. Ks. Gracza
 • Opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania na cele rekreacyjne (m.in. plac zabaw) terenu zieleni pomiędzy rz. Łebą i ul. Komuny Paryskiej od torów do ul. Lotników.

  Komisja zawnioskowałą też do Burmistrza o dołożenie wszelkich starań, aby zadbać o łatwy dostęp przyszłych mieszkańców os. Lębork-Wschód do planowanego przystanku kolejowego w Mostach. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że droga ekspresowa S6 (do Gdańska) oraz tzw. wschodnia obwodnica Lęborka (z południa do Łeby), w zależności o przyjętych rozwiązań projektowych, mogą w niekorzystnej sytuacji zmusić mieszkańców osiedla do dojazdu do przystanku trasą liczącą ok 4 km. Jednakże wywalczenie np. kładki dla pieszych nad drogą ekspresową w okolicach marketu technicznego "Koszałka" mogłoby skrócić tę trase do ok 1,4km. A więc walczmy.

  W związku z wnioskiem właściciela jednej z nieruchomości u zbiegu ul. Zwycięstwa i Węgrzynowicza Komisja rozpoczęłą analizę zagadnienia możliwości takich zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić tam tzw. restauracyjną produkcję piwa w ilości szacunkowej do 0,5 mln litrów rocznie. Ciekawy pomysł na stworzenie nowych miejsc pracy wymaga jednak upewnienia się, że realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegałą w sposób, który wykluczy powstanie potencjalnych uciążliwości dla otoczenia. Podobno takie nieuciążliwe rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w kilkunastu miejscach w Polsce.
  20.01.2015
  Stowarzyszenie Ziemia Lęborska w Likwidacji

  W dniu dzisiejszym na wniosek Zarządu walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Samorzadowego Ziemia Lęborska podjęło decyzje o likwidacji stowarzyszenia.
  10.12.2014
  Rewitalizacja Parku Chrobrego

  Na konsultacjach publicznych w ratuszu pojawiło się sporo bo ok. 50 osób. Oprócz urzedników i radnych najbardziej cieszy obecność licznie zgromadzonych mieszkańców Lęborka oraz stowarzyszeń, w tym zarządu bliskiego mi Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski.
  Przedstawiciel firmy Szpilewicz Architekci przystępnie zreferował i w atrakcyjnej formie zilustrował wstępną koncepcję nowego zagospodarowania Parku Chrobrego.
  Na kilkudziesięciu hektarach terenu o chrakterze leśno-parkowym planuje się ścieżki rowerowe, place zabaw, plażę, przystań kajakową, amfiteatr, ścieżkę zdrowia, zjazd saneczkarski, arboretum, fontanny, rosarium, pole do "mini golfa" oraz wiele innych atrakcji. Kulminacją ma być udostępnienie zwiedzającym wieży ciśnień. Jest też mowa o odpowiedni zapleczu higieniczno-sanitarnym, wypożyczalni rowerów i torze wspinaczkowym.
  Warto wziąć udział w kolejnych etapach doprecyzowania koncepcji, aby mieć wpływ na wygląd i funkcjonowanie tej ważnej, chociaż nieco zaniedbanej przestrzeniu publicznej.
  (FOTO: Michał Kucharski)


  10.12.2014
  Wybrano przewodniczących komisji

  W Radzie miejskiej odbyły sie pierwsze posiedzenia komisji. Wybrano przewodniczących w osobach:
  Bożena Pobłocka - przewodniczaca Komisji Budżetowej
  Zbigniew Cybula - przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
  Włodzimierz Klata - przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej
  Nie udało się wybrac przewodniczących Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Strategii i Rozwoju. Radni Koalicji dla Lęborka konsekwentnie nie wyrażali zgody na kandydowanie na przewodniczących, gdy im to proponowano. Więc albo brakowało chętnych na to stanowisko, albo w głosowaniu nie udawało się uzyskać większości.


  5.12.2014
  Nowy zarząd powiatu

  W dniu dzisiejszym na drugiej sesji Rady Powiatu Lęborskiego skopletowano cały piecioosobowy zarzad. Jacek Perłak (PiS) i Jarosław Pruski (LLLP) dołączyli jako członkowie zarządu do starosty E. Głombiewskiego, jego zastepcy M. Barańskiego otaz członkini zarzadu T. Ossowskiej-Szarej wybranych w poniedziałek.
  Wcześniej pomimo zaproszenia starosty człokostwa w zarządzie odmówili: Tomasz Tutak, Krzysztof Pruszak i Tadeusz Rabka.


  1.12.2014
  Pierwsze sesje

  W dniu dzisiejszym na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Lęborku wybrano przewodniczącego rady, którym został Maciej Szreder (Lepszy Lębork Lepszy Powiat). Druga uchwała dotyczyła wyboru zastępcy przewodniczącego rady, którym został B.Oszmiana (Koalicja dla Lęborka).

  Również w Radzie Powiatu Lęborskiego odbyła się pierwsza sesja. Przewodniczącym Rady został wybrany Zdzisław Chojnacki (Ziemia Lęborska), a jego zastępcą został Mirosław Tandek(PiS).
  Po długich obradach wybrano tez starostę w osobie Edmunda Głombiewskiego(PiS), a na jego zastepcę Macieja Barańskiego. Członkiem zarządu powiatu została Teresa Ossowska-Szara (Lepszy Lębork Lepszy Powiat).

  W najbliższych dniach powinny odbyć się kolejne sesje, na których powołane zostaną komisje rad.
  30.11.2014
  Namyślak przed Szrederem Wyniki drugiej tury wyborów na burmistrza miasta Lęborka:
  Witold Namyślak 57,11 % Maciej Szreder 42,89%.

  Frekwencja 44% (mniejsza o 4% niż w I-ej turze).

  Poprzednie wybory, które rozstrzygnęły się także dopiero w drugiej turze odbyły się w 2008r.
  Proszę porównać: II tura z 2008
  26.11.2014
  Pierwsza sesja Rady Miejskiej
  Komisarz Wyborczy zwołał na poniedziałek 1.12.2014 na godz. 13 pierwszą sesję nowej Rady Miejskiej. W programie obrad jest złożenie ślubowania przez radnych oraz wybór przewodniczącego rady.

  Skład nowej Rady Miejskiej VII kadencji (wg % zdobytych ważnych głosów)
  okręg Nazwisko imie radnego Komitet wyborczy głosów % gł. ważnych
  1 Piórkowski Witold Koalicja dla Lęborka 148 19,4 %
  17 Lipkowska Katarzyna Lepszy Lębork Lepszy Powiat 143 23,2 %
  5 Suszyński Andrzej Samorzadność dla Lęborka 138 23,3 %
  11 Garska Alicja Lepszy Lębork Lepszy Powiat 111 24,2 %
  4 Pujsza Janina Koalicja dla Lęborka 155 26,5 %
  6 Rebicka Renata Lepszy Lębork Lepszy Powiat 169 27,3 %
  12 Pawluk Marcin Lepszy Lębork Lepszy Powiat 150 32,7 %
  10 Oszmian Bogdan Koalicja dla Lęborka 263 34,2 %
  9 Klata Włodzimierz Lęborski Budżet Obywatelski 175 34,4 %
  2 Siwka Krzysztof Koalicja dla Lęborka 178 36,6 %
  3 Walaszkowski Jarosław Prawo i Sprawiedliwość 177 37,0 %
  16 Labuda Justyna KWW Justyny Labudy 287 37,9 %
  14 Szreder Maciej Lepszy Lębork Lepszy Powiat 302 38,8 %
  7 Obolewski Artur Koalicja dla Lęborka 200 38,9 %
  20 Pobłocki Piotr KWW Oskar Jasiński Niezależny 207 39,7 %
  8 Bresler Małgorzata Koalicja dla Lęborka 177 42,0 %
  19 Litwin Jarosław Koalicja dla Lęborka 275 47,7 %
  18 Cybula Zbigniew Lepszy Lębork Lepszy Powiat 315 51,1 %
  13 Łukian Halina Koalicja dla Lęborka 253 55,1 %
  21 Pobłocka Bożena Lepszy Lębork Lepszy Powiat 438 56,6 %
  15 Łaga Łucjan Lepszy Lębork Lepszy Powiat 358 59,4 %


  Przy okazji na pożegnanie i z podziekowaniem za współpracę przypomnam skład rady poprzedniej VI kadencji

  26.11.2014
  Zobowiązujące wyróżnienia
  W listopadzie spotkało mnie kilka miłych momentów, które utwierdzają mnie, że moja droga społecznego zaangażowania jest słuszna. Otrzymane wyróżnienia to jednak także wielkie zobowiązanie. Dziekuję wyrózniajacym za miły gest i prosze o dlaszą współpracę w realizacji naszych społecznych zadań.  Zachecam do odwiedzenia stron:  23.11.2014
  Dziekuję za poparcie
  Dziękuje Państwu za poparcie mojej osoby w wyborach samorzadowych.
  Dziękuje wszystkim, którzy mnie wspierali w kampanii. Dziękuje sztabowi wyborczemu KW Lęborski Budżet obywatelski, a w szczególności Arkadiuszowi Mielewczykowi i Markowi Piotrowskiemu.

  Jako radny jestem do dyspozycji mieszkańców Lęborka.

  Zachęcam do kontaktu za pośrednictwem e-maila wlodek@klata.pl (prosze wpisać w temacie "Do radnego") lub telefonicznie na nr 696-702-072.
  22.10.2014
  109 kandydatów na radnych miejskich
  Pragnę przybliżyć Państwu wszystkich: 109 kandydatów na radnych, 4 kandydatów na burmistrza, 19 komitetów wyborczych oraz zasady głosowania. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, najstarszy 72 lata. W okręgu nr 1 o mandat będzie walczyło aż 10 kandydatów. Z wieloosbowych komitetów wyborczych naniższą średnią wieku (ok. 34 lata) ma KW Lęborski Budżet Obywatelski
  Zobacz:Lęborski Przewodnik Wyborczy


  15.10.2014
  Karty zostały odkryte
  Dzisiaj na konferencji prasowej przedstawiliśmy kandydatów i program wyborczy komitetu Lęborski Budżet Obywatelski. Upubliczniliśmy też oficjalnie nasze stanowisko ws. kandydata na burmistrza

  Pełna informacja do pobrania: Program i kandydaci